dosareDeşi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a trecut, în cursul anului trecut, printr-un amplu proces de reorganizare, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad fiind transformată în Administraţie Judeţeană a Finanţelor Publice şi trecută în subordinea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, inspectorii fiscali arădeni se pot lăuda cu rezultate foarte bune. Numărul acţiunilor de inspecţie fiscală realizate se ridică la nu mai puţin de 2.128, iar sumele recuperate la buget depăşesc 126 de milioane de lei. „Sunt cuprinse aici inspecţii fiscale generale, ins­pecţii fiscale parţiale, controa­le inopinate, controale încrucişate, şi altele, scopul acestora fiind depistarea, limitarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de evaziune şi frau­dă fiscală.Valoarea sumelor suplimentare stabilite ca urmare a inspecţiilor efectuate se ridică  la 126.844.470 lei, din care 93.173.990 lei reprezintă obli­gaţii principale, respectiv dife­renţe de impozite şi taxe cal­culate de organele de inspecţie fiscală faţă de obligaţiile bugetare declarate de contribuabili; 33.026.080 lei reprezintă do­bânzi şi penalităţi de întârziere, iar 644.400 lei, valoarea amenzilor aplicate”, a declarat Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Arad. Acesta a ţinut să precizeze că sumele suplimentare stabilite de organele de ins­pecţie fiscală reprezentând taxa pe valoare adăugată nedeclarată şi neplătită de către operatorii econo­mici s-au ridicat la 80.236.550 lei. „Aceasta este încă o dovadă a faptului că unul din domeniile de mare risc în ce priveşte evaziunea fiscală este cel al tranzacţiilor prin care se încearcă neevidenţierea, nedeclararea şi ca urmare sustragerea de la pla­ta taxei pe valoarea adăugată. Nereguli depistate cu ocazia inspecţiilor fiscale au constat în achiziţii intracomunitare de bunuri fără documente legale; declararea doar parţială a opera­­ţiunilor derulate în vederea diminuării masei impozabile şi implicit a impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului; existenţa în gestiune a unor produse ce nu pot fi justificate cu acte de provenienţă şi transport”, a completat Arusti.
Ţepe pe bandă rulantă
În cele ce urmează vă vom prezenta câteva dintre cele mai cunoscute cazuri rezolvate, anul trecut, de inspectorii fiscali de la Arad. Chiar în prima lună a anului, au fost prinşi doi agenţi economici care au prejudiciat bugetul de stat cu peste trei milioane de lei.
Prima firmă, cu sediul social în municipiul Arad, a făcut obiectul  inspecţiei fiscale parţiale privind verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată la bugetul general consolidat al statului, ca urmare a faptului că societatea a efectuat tran­zacţii cu contribuabili declaraţi inactivi. So­cie­tatea avea ca obiect principal de activitate „comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun” şi a produs între 1 ianuarie 2009 şi 31 martie 2012 un prejudiciu total de 1.871.097 lei. Echipa de control a constatat că „societatea înregistrează o serie de achiziţii de măr­furi şi servicii de la diverse societăţi care au fost declarate inactive, tranzacţii care nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal, iar cheltuielile aferente sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil”. De asemenea, din verificarea efectuată s-a constatat că societatea a înre­gistrat o serie de achiziţii consi­derate fictive de către organele de inspecţie fiscală, având în vedere faptul că furnizorii nu au declarat la organul fiscal teritorial livrările efectuate. Conform reprezentan­ţilor Fiscului, societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă facturi emise de către un alt operator economic, tranzacţii considerate fictive de către organele de inspecţie fiscală, întrucât acest furnizor a făcut la rândul său obiectul unei inspecţii fiscale, prin care s-a demonstrat că ansamblul tranzacţiilor desfăşurate de această societate sunt ilicite. În aceste condiţii a fost întocmită o sesizare penală şi a fost emisă o decizie de impunere.
Cel de al doilea agent economic a prejudiciat bugetul cu 1.163.462 lei. Firma, având ca obiect de acti­vitate „comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor chimice”, a derulat tranzacţii comerciale cu agenţi economici din Bulgaria, în sensul că a comercializat diverse mărfuri, în speţă îngrăşăminte chimice, în regim de livrări intracomunitare. „În urma verificărilor şi a informaţiilor primite de la alte instituţii de control s-a concluzionat că mărfurile care au făcut obiectul liv­ră­rilor intracomunitare, înre­gistrate de operatorul economic către societăţile din Bulgaria, nu au părăsit teritoriul naţional, acestea ajungând efectiv la diferite societăţi comerciale din România. Drept urmare, societatea nu beneficiază de scutire de taxă pe valoarea adăugată, livrările de bunuri fiind considerate ca având locul prestării în România. Prin urmare, organele de inspecţie fiscală au calculat suplimentar taxă pe valoarea adăugată şi accesorii”, susţin reprezentanţii Fiscului.
Prejudiciu imens
În aprilie, au fost finalizate verificările în cazul unei firme care a prejudiciat bugetul cu 4.950.964 lei, cea mai mare sumă, 3.450.437 lei, constând în taxa pe valoare adăugată datorată şi neplătită. Firma avea ca obiect principal de activitate „comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor”. În urma controalelor, inspectorii au descoperit că „societatea achiziţionează mărfuri de la societăţi inactive, drept pentru care cheltuielile aferente sunt nedeductibile fiscal”. Mai mult, a mai ieşit la iveală că societatea deducea în mod eronat taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de la societăţi inactive, precum şi de la o societate cu comportament fiscal de tip fantomă. De asemenea, a achiziţionat mărfuri de la două societăţi din ţară,  pentru care nu poate dovedi realitatea operaţiunilor înscri­se în facturile fiscale. În con­secinţă, s-a întocmit o sesizare penală şi o decizie de impunere.
Trei luni mai târziu, au fost date publicităţii cercetările în cazul unei societăţi care avea ca obiect principal de activitate „alte lucrări speciale de construcţii”. Aceasta a prejudiciat bugetul cu suma de 6.301.252 lei. „Societatea a înregistrat pe cheltuieli diverse sume reprezentând achiziţii de materiale şi servicii de la furnizori interni, aceştia din urmă ne­decla­­rând livrările efectuate către societatea verificată. De asemenea, facturile întocmite de aceşti furnizori nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate documente justificative de înre­gistrare pe cheltuieli. Astfel, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă aferentă impozitului pe profit, prin trecerea pe cheltuieli nedeductibile fiscal a sumelor menţionate anterior, rezultând un impozit suplimentar în sumă de 1.632.282 lei şi accesorii aferente în sumă de 699.043 lei. De asemenea, societatea a achiziţionat de la diverşi furnizori materiale de construcţii care nu au fost utilizate pentru lucrări, acestea fiind vândute, fără colectarea T.V.A. Pentru achiziţiile de la furnizorii care nu declară livrările către societatea verificată, organele de inspecţie fiscală au recalculat masa impozabilă, rezultând suplimentar taxă pe valoarea adău­gată în sumă de 2.777.413 lei şi accesorii în sumă de 1.192.514 lei”, a ţinut să precizeze Călin Arusti. Şi în acest caz au fost întocmite, atât o sesizare penală, cât şi o decizie de impunere.

Recomandările redacției