Inspectorii fiscali au descoperit două firme care au prejudiciat bugetul cu peste 3.200.000 de lei

0
545

OLYMPUS DIGITAL CAMERADouă societăți comerciale, care au prejudiciat bugetul de stat cu aproape 3.200.000 de lei, au picat în plasa inspectorilor fiscali arădeni.
În primul caz, este vorba despre o societate cu domiciliul fiscal în municipiul Timişoara, care a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată la bugetul general consolidat al statului, verificările fiind făcute de arădeni ca urmare a delegării de competenţă făcute de către Direcţia Generală Coordonare Inspecţie Fiscală. „Obiectul principal de activitate al societății respective îl constituia comer-ţul cu ridicata al produselor chi­mice, perioada verificată fiind cuprinsă între 01.01.2008 și 31.05.2014.  În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 650.654 lei; taxă pe valoarea adăugată – 455.253 lei; accesorii – 694.745 lei; suma totală ridicându-se la 1.800.652 lei“, susține Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al Administrației Județene a Finanțelor (AJFP) Publice Arad. În urma verificărilor s-a descoperit că reprezentanții societății au calculat în mod eronat baza de impozitare, datorită includerii unor cheltuieli care nu aveau ce căuta la respectivul capitol, cum ar fi cheltuieli înregistrate în contabilitate fără a avea la bază un document justificativ; cheltuieli cu amortizarea bunurilor imobile clasificate eronat; cheltuieli afe­rente bunurilor degradate calitativ, neimputabile şi pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare; cheltuieli cu scoaterea din evidenţă a clienţilor neîncasaţi fără ca acestea să poată fi justificate cu documente; cheltuieli cu investiţiile financiare cedate; cheltuieli cu proiectele de investiţie şi con­sultanţă aferente unui depozit de stocare cereale; cheltuieli cu de­precierea mijloacelor fixe ca urmare a reevaluării; cheltuieli cu provizioanele nedeductibile; cheltuieli cu serviciile de transport achiziţionate în favoarea altor persoane. „Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă, rezultând un impozit pe profit su­- plimentar de de 650.654 lei şi accesorii de 397.777 lei“, mai spune Arusti. În ceea ce privește taxa pe valoare adăugată, inspectorii au constatat că în lunile martie, aprilie şi mai 2009 societatea emite către clienţii externi din Ungaria, facturi în valoare totală de 1.806.175 lei reprezentând livrări intracomunitare de bunuri pentru care nu se pot prezenta documentele care să ateste că bunurile facturate au fost transportate din România în alt stat membru UE, drept pentru care societatea nu beneficiază de scutire de TVA. „Ţinând cont de acest lucru, precum şi de constatările înscrise la capitolul «impozit pe profit», organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă rezultând o taxă pe valoare adăugată suplimentară în sumă de 455.253 lei şi accesorii în sumă de 296.968 lei. Pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere, urmând ca organele competente din cadrul Direcţiei Generale a Marilor Contribuabili să procedeze conform prevederilor legale“, a continuat Arusti.
A picat „testul de risc“
Cel de al doilea agent economic are domiciliul fiscal în municipiul Arad. „Acesta a făcut obiectul unei  inspecţii fiscale parțiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată la bugetul general consolidat al statului, fiind selectat pe analiză de risc“, a mai spus Arusti.
Având ca obiect principal de activitate „lucrări de construcţii a drumurilor”, societatea a fost verificată pentru activitatea desfășurată între 30.06.2011  și 31.07.2014. „În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 36.760 lei; taxa pe valoarea adăugată – 629.775 lei; CAS angajator – 9.248 lei; CAS angajat – 4.668 lei; CAS accidente muncă – 3.423 lei; şomaj angajator – 6.819 lei; şomaj angajat – 6.819 lei; fond garantare – 3.409 lei; sănătate angajator – 70.922 lei; sănătate angajat – 75.013 lei; concedii şi indemnizaţii – 327 lei; venituri salarii – 204.381 lei; venituri dividende persoane fizice – 129.382 lei; accesorii – 266.586 lei, ajungându-se la un total de 1.447.532 lei“, a ținut să precizeze Călin Arusti.
Societatea a ajuns într-o astfel de situație pentru că reprezentanții săi au  omis să înregistreze în evidenţa contabilă venituri din lucrările de construcţii aferente unei facturi, deşi lucrările au fost executate şi au stornat în mod eronat şi nejustificat de pe venituri contravaloarea garanţiilor de bună execuţie acordate unor clienţi. „Societatea deduce în mod eronat cheltuieli cu combustibilul, piesele de schimb, cheltuieli aferente contractelor de leasing pentru autoturismele deţinute, dar care nu au fost utilizate exclusiv pentru activitatea economică a societăţii, cheltuieli cu amortizarea autoturismelor şi cu protocolul care depăşesc li­mitele legale. Ţinând cont de aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă, rezultând un impozit pe profit suplimentar în sumă de 36.760 lei şi acce­sorii în sumă de 14.295 lei. De asemenea, trebuie spus că organele de inspecţie fiscală au colectat taxa pe valoare adăugată suplimentară pentru ve­niturile neînregistrate de că-   tre societate, au  procedat la amânarea dreptului de deducere pentru TVA aferentă unor achiziţii care nu au fost plătite (furnizorii aplică sistemul TVA la încasare). Totodată, organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea nu beneficiază de deducerea TVA aferentă unor achiziţii care nu sunt destinate realizării de operaţiuni impozabile. Pentru toate aspectele prezentate anterior, organele de inspecţie fiscală au recalculat baza impozabilă rezultând taxă pe valoarea adăugată suplimentar în sumă de 629.775 lei şi accesorii în sumă de 150.821 lei“, a încheiat Arusti.
Având în vedere cele constatate s-a întocmit o sesizare penală, pentru un prejudiciu în de 1.447.532 lei, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.