analizeInspectorii de muncă arădeni atrag atenţia asupra obligativităţii efectuării analizelor, pentru angajare. Angajatorii au obligaţia de a asigura fonduri pentru efectuarea serviciilor medicale preventive, adică pentru analize.
Conform Codului Muncii, o persoa­nă poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care ates­tă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci. Neres­pectarea acestei prevederi duce la nu­litatea contractului individual de muncă.
În consonanţă cu prevederile Codului Muncii, Hotărârea de Guvern 355/ 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor (actualizată), prevede faptul că angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât şi din sectorul privat, sunt obligaţi să respecte reglementările în vigoare privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănă­tăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice spe­­cifice riscurilor profesionale.
Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea să­nă­tăţii lucrătorilor sunt: examenul me­di­cal la angajarea în muncă, de adap­tare, periodic, la reluarea activităţii, supra­veghere specială şi promovarea să­nătăţii la locul de muncă.

Recomandările redacției