Joi, în incinta Palatului Justiției, a fost prezentat raportul de activitate al Tribunalul Arad pe anul 2017, în prezența judecătoarelor Gabriela Baltag şi Evelina Mirela Oprina, din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Cele două membre ale CSM au apreciat activitatea Tribunalului Arad ca fiind una foarte bună. Potrivit acestora, Tribunalul Arad este o instanță foarte eficientă, cu o durată de soluționare a dosarelor scurtă, are o activitate foarte bună, iar nivelul calității actului de justiție este de asemenea, foarte ridicat.

În anul 2017, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 49.911 dosare-cauze noi și stoc, din care 36.729 dosare la cele 5 judecătorii și 13.182 dosare la tribunal. Din acestea un număr de 42.764 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2017, din care 31.569 dosare la cele 5 judecătorii și 11.195 dosare la tribunal, diferența de 7147 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori. Din totalul de cauze, 49.911, au fost solutionate 42535 li sunt r[mase 7376. Cauzele în materii non-penale având o vechime mai mare de 1 an si 6 luni, din totalul de 279 rămase 194 sunt la Tribunalul Arad, iar din acestea 187 sunt în materia falimentului, astfel încât doar 7 cauze, de altă natură (decât falimentul) .

Pe instanțe situația se prezintă astfel: Judecătoria Arad -25.218 dosare din care 21.630 cauze noi, 3588 stoc; Judecătoria Chișineu-Criș -3397 dosare din care 3033 cauze noi, 364 stoc; Judecătoria Gurahonț-1818 dosare din care 1577 cauze noi, 241 stoc; Judecătoria Ineu-3019 dosare din care 2647 cauze noi, 372 stoc; Judecătoria Lipova-3277 dosare din care 2655 cauze noi, 622 stoc; Tribunalul Arad-13182 dosare din care 11195 cauze noi din care 8846 dosare de fond iar din acestea 7270 nou intrate, 3549 dosare în apel din care 3108 nou intrate, 138 dosare în recurs din care 112 nou intrate și 649 contestații în materie penală din care 577 nou intrate,  1987 dosare reprezentând stoc preluat.

Mai multe cauze noi decât în anii precedenți

Comparativ cu cifrele anilor 2015 și 2016 se constată o majorare a numărului cauzelor noi mai ales la nivelul judecătoriilor, în materie penală la obiectele privind: modificarea pedepsei, confirmarea redeschiderii urmăririi penale , confirmarea renunțării la urmărirea penală, contestația la executare , măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, verificarea măsurilor preventive-efect al noilor dispoziții de drept material și procedural, care intrate în vigoare din plin în anul 2014 au suportat modificări care au atras sesizări ale instanței și majorarea numărului de hotărâri pronunțate în dosare raportat la fazele actuale ale procesului penal;  și în materiile non-penale la obiectele privind: acordarea personalității juridice, cereri de valoare redusă, contestație la executare (efect al actelor normative privind recuperarea timbrului de mediu), încuviințarea executării silite (preponderent efect al acelorași acte normative privind recuperarea timbrului de mediu), plângeri contravenționale, curatelă și divorț.

În aceeași cheie, a comparației cu anii 2015-2016, în ce privește volumul de activitate al tribunalului putem spune că asistăm la o stagnare a volumului total cu fluctuații mai mari totuși în materiile  contenciosului fiscal cauzate de modificarea dispozițiilor legale privind restituirea timbrului de mediu și penal cauzate de modificarea dispozițiilor de drept material și procesual atât în faza derulării procesului penal până la pronunțarea unei hotărâri cât și ulterior în ce privește executarea pedepselor.

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 905,1 dosare, cea mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Lipova (1366 dosare/judecător) și cea mai scăzută la Tribunalul Arad (527 dosare/judecător).

Durata de soluționare a dosarelor

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 2 luni de la înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 2,5 luni de la înregistrare,  iar pentru motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 29 zile,  ceea ce corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile.

Şi în anul 2017 pentru judecătorii Tribunalului Arad încărcătura s-a menţinut la un nivel ridicat, în medie de 527 dosare/judecător. Cu toate că în anumite materii volumul de activitate a crescut, calitatea actului de justiţie a crescut, cifrele fiind pozitive în partea reprezentând hotărârile menţinute în căile de atac. „În linii mari, activitatea Tribunalului Arad a fost una foarte eficientă, apreciată pentru performanțe în anumiți indicatori care ajută în a evalua activitatea unei instanțe cum este Tribunalul Arad. Importantă este calitatea actului de justiție care, dacă urmărim graficele aferente, este una foarte bună. Încărcătura pe judecător a fost, și în acest an, foarte mare„, a declarat președintele Tribunalului Arad, Silvia Nădăban.  Activitatea tribunalului și a celor 5 judecătorii a fost susținută de 81 de judecători, 4 asistenţi judiciari, 152 grefieri-personal auxiliar de specialitate repartizați în ședințele de judecată și la compartimentele instanțelor, 7 specialiști IT, 22 persoane încadrate în posturi de personal conex/aprozi,șoferi, 7  persoane încadrate ca funcţionar public,  4 angajați ca personal contractual.

Info-dosarul și comunicarea actelor on-line

Pe parcursul anului 2017 cu aceeași maximă implicare a specialiștilor IT s-a continuat derularea cu succes a aplicațiilor informatice privind dosarul electronic cu cele două componente: info-dosar și comunicarea actelor de procedură în sistem informatic la baza acestora fiind în continuare  protocoalele semnate cu participanții la procedurile judiciare. De asemenea, aplicația a fost dezvoltată prin implementarea comunicării actelor prin sms și email, aceasta derulându-se în paralel cu cea anterioară fiind foarte bine primită de colegii avocați.   „Evaluînd punctele tari, dar şi punctele vulnerabile identificate în activitatea noastră, vom orienta obiectivele anului 2018 spre măsuri care să sprijine fluidizarea procedurilor de lucru interne cu scopul reducerii termenelor prealabile procedurii publice a procesului, în paralel cu o continuare a eforturilor legate de transparentizarea activităţii instanţelor îndeosebi prin acţiuni la nivelul managementului general menite să asigure promovarea imaginii pozitive a instanţelor arădene şi evident cu menţinerea aceluiaşi ritm al demersurilor pentru adecvarea schemelor de personal la nevoile reale, generate de volumul de dosare deduse judecăţii, care s-a dovedit a fi pe lângă activitățile constante privind pregătirea profesională şi organizarea secţiilor prin valorificarea potențialului profesional, o componentă importantă pentru încadrarea activităţii într-una de maximă eficienţă„, susțin reprezentanții Tribunalului Arad.

Recomandările redacției