Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoa­nelor Arad (DJEP) face câteva precizări vi­zavi de actele de identitate. DJEP face un apel către toate instituţiile de pe raza jude­ţului, care îşi desfăşoară activitatea în baza actului de identitate să nu presteze servicii cetăţenilor care nu deţin un act de identi­tate valabil. De asemenea, este punctată şi solicitarea de verificare periodic a terme­nului de valabilitate a actelor de identitate. Începând din 2013 s-a modificat taxa extrajudiciară de timbru pentru elibera­rea sau preschimbarea actelor de identitatede la 4 lei, la 5 lei.

Recomandările redacției