Casa de Cultură a Sindicatelor a fost ieri locul unei întâlniri între mai multe organizaţii neguvernamentale şi sindicate, cu scopul declarat de a se realiza un protocol de colaborare şi de sprijinire în acţiuni a organizaţiilor repre­zentate la discuţii. Din declaraţiile participan­ţilor a răzbătut cu pregnanţă ideea că o aseme- nea coagulare a organizaţiilor neafiliate şi ne­aliniate politic este mai mult decât necesară.
La aceeaşi masă s-au reunit Consiliul Local Civic (prin Dan Artimon), confederaţia sindicală CNSRL Frăţia (prin Petre Toma), federaţia sindicală Cartel Alfa (prin Ilie Don), Patronatul Naţional Român (prin Ciprian Demeter), şi sindicatul IMAR (prin Virgil Culda).
Schiţa de protocol este motivată de apartenenţa la societate a tuturor membrilor organizaţiilor neguvernamentale şi de faptul că, indiferent de specificul problemelor fie­cărei organizaţii, aceste probleme influen­ţează vrând-nevrând întreaga societate, şi propune colaborarea în limitele legilor în ve­derea rezolvării problemelor de interes comun, colaborare care să respecte totuşi, integral, independenţa şi autonomia fiecărei entităţi participante la protocol.
Conform schiţei, protocolul va fi un act des­chis spre aderare şi altor astfel de organizaţii.
Fiind o primă întâlnire, s-a căzut de acord ca participanţii şă-şi informeze organizaţiile pe care le reprezintă, urmând ca în viitorul apropiat să se mai organizeze o întâlnire (sau mai multe), care să ducă la un final pozitiv, res­pectiv semnarea protocolului. (E.P.)

Recomandările redacției