În sala ASTRA a Bibliotecii Judeţene „A.D.Xenopol” din Arad a avut loc, vineri 22 iunie, o întâlnire a Grupului arădean al Uniunii Zia­riştilor Profesionişti din România pentru a fi discutate câteva proble­me importante și de actualitate.
S-a început cu prezentarea situației la zi a Grupului din Arad, care a „crescut” de la 7 (Emil Chirilă, Vasile Filip, Gabriela Groza, Pintilie Sava, Vasile Sărăndan, Emil Șimăndan, Dorel Zăvoianu) la 19 alătu­rându-li-se Adriana Barbu, Simona Butaru, Diana Mirela Iercan, Ioan Iercan, Cătălin Ionuțaș, Virgil Jire­ghie, Vasile Obșitoș, Lucian Marius Șerban, Daniel Pavel Scridon, Ioan Suciu, Simion Todoca, Weisl Ioan, membri (cu legitimație) iar alți câțiva colegi de breaslă au dosare depuse sau în lucru. De asemenea, s-a subliniat că, în continuare, există preocuparea de fi atrași în cadrul Grupu- lui tineri ziariști din presa arădeană.
Subiectul principal al întâlnirii l-a constituit prezentarea proiectului de Statut al UZPR. S-a cerut tuturor să facă o lecturare aprofundată a documentului și, dacă au propuneri și sugestii de interes, să le transmită pe adresa de e-mail a coordonatorului Grupului până în 5 iulie a.c., urmând ca acesta să le trimită conducerii centrale a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România până în 10 iulie.
S-a discutat apoi despre creș­terea rolului organizațiilor teritoriale pornind de la articolul – postat pe pagina de internet a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România – „Filialele UZPR, motorul organizatoric în activitatea noastră”, în care se subliniază că sunt invitați „toți membrii să se grupeze în filialele definite, iar problemele să fie rezolvate prin șefii de filiale. Tot la ni­ve­lul Filialelor trebuie primite dosa­- rele noilor aspiranți la intrarea în UZPR, existând posibilitatea ca ates­tarea să aibă loc la nivelul Filialei, în prezența unor membri ai Comi­siei centrale”. În aceste condiții, și pentru că mai avem doar „un pas” până ce ne putem constitui în Fili­ală, s-a propus, și aprobat, ca, pentru dinamizarea întregii activităţi organizatorice, alături de Vasile Filip, coordonatorul Grupului ară­dean, în conducerea acestuia să fie aleși jurnaliştii Lucian Marius Şerban şi Daniel Pavel Scridon – coordonatori adjuncţi şi Gabriela Groza – secretar.
Un punct distinct l-a constituit hotărârea ca Grupul din Arad al UZPR să poarte numele marelui clasic al literaturii române Ioan Slavici – cel mai important scriitor şi jurnalist arădean din toate timpurile, născut pe meleagurile arădene, la Şiria. Totodată, s-a subliniat că Grupul nostru este continuatorul Filialei din Arad a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (filială ce a fost înfiinţată la 7 ianuarie 1994, primul preşedinte al acesteia fiind jurnalistul Emil Şimăndan).
Ceea ce înseamnă că, anul vii­tor, 2019, la sărbătoarea Centenarului Uniunii Ziariştilor Profesioniști din Romania (1919), viitoarea Filială „Ioan Slavici” din Arad a UZPR va îm­plini 25 de ani.
(G.A.)

Recomandările redacției