Biblioteca Județeană „Alexandru D. Xenopol” lansează scriitorilor arădeni invitația de a participa în cadrul proiectului „Biblioteca de literatură arădeană de azi”, co-fi­nanțat de Administrația Fondului Cultural Național. În prima etapă, autorii arădeni sunt invitați să își publice lucrările literare pe platforma de auto-publicare realizată în cadrul proiectului și accesibilă la adresa http://autopublicare.bibliotecaarad.ro. Pentru detalii des­pre cum funcționează platforma vă rugăm să accesați pagina http://bibliotecaarad.ro/autopu­blicare sau să contactați coor­donatorul de proiect la adresa digitizare@bibliotecaarad.ro sau la numărul de telefon 0787331632.
În a doua etapă, vor fi organizate succesiv, la sediul bibliotecii, 16 întâlniri publice cu autori care au folosit platforma de auto-publicare (având publicate lucrări literare accesibile gratuit pe aplicația web de ebook-uri de la adresa http://ebook.bibliotecaarad.ro).
Întâlnirile au ca scop lectura din opera invitatului și dialogul cu publicul. Selecția se va face după următoarele criterii: autorul este arădean (s-a născut sau a activat / activează în județul Arad); autorul a publicat cel puțin volume (sau toată opera autorului până în prezent, dacă aceasta nu depășește 3 volume) în aplicația web de ebook-uri (http://ebook.bibliotecaarad.ro); au prioritate autorii tineri și autorii recunoscuți pe plan național (prin „autori recunoscuți” înțelegem autori care fie au publicat la edituri/ publicații/website importante din țară, fie au primit premii literare importante, fie a căror operă ori lucrare literară este obiectului unui studiu critic important). Mențio­năm că autorii invitați vor primi onorarii de participare. (G.A.)

Recomandările redacției