Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad și Asociația Alianța pentru Copii Arad vor organiza în 30 martie 2018 Confe­rința Internațională Aspecte te­oretico-praxiologice în evalua­rea și intervenția psihoeduca­țională. Susținută de Consiliul Județean Arad și de partenerii principali – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad și Casa Corpului Didactic Arad, în colaborare cu ASTTLR România și Centrul de consiliere și psihoterapie pentru părinți și copii Equilibrium Arad –, această manifestare științifică este  deja la a VII-a ediție, cu o frecvență anuală, devenind astfel deja tradiție pentru CSEI Arad. Prin tematica abordată – intervenția psihoeducațională pentru copiii cu cerințe educative speciale – conferința reunește specialiști din domeniul logopediei, al tulburărilor din spectru autist, al dificultăților de învățare, al tulburărilor de adaptare și relaționare, fiind evidențiate în mod special aspectele aplicative ale asistenței psihopedagogice.
„Aceste întâlniri ştiinţifice sunt necesare şi aduc întotdeauna un plus de informa­ţie, un schimb de experienţă în sistemul de protecţie şi educaţie a copiilor cu vulnerabilităţi. Nu există un model perfect, metode perfecte, pentru că acest domeniu este într-o permanentă schimbare, apar întotdeauna noi metode de îmbunătăţire a sistemului. În plus, dat fiind caracterul internaţional al manifestării, putem vedea diferite modele psihoeducaţionale, din mai multe ţări, fie­- care cu specificul propriu, cu modul şi puterea de finanţare a sistemului educaţional inclusiv”, a declarat Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
Prelegerile din plen, susținute de practicieni din Germania, Italia, Belgia, România, precum și atelierele de lucru organizate ca și contexte active de formare, au atras în fiecare an sute de participanți, la ultima ediție participând peste 400 de lucrători din domeniul educa­țional, atât direct, cât și on-line. Un aspect important este prezența studenților de la Universitatea „Aurel Vlaicu” și a ele­- vilor de la Colegiul Național Preparandia – „Dimitrie Țichindeal” Arad la conferință, folo­sindu-se acest cadru pentru transferul de experiență și pentru adaptarea formării inițiale la cerințele pieței muncii. Prin varietatea temelor propuse și prin abordarea practică, aceas­tă manifestare se adresea-   ză unui public divers, astfel încât cei interesați de domeniul asistenței psihopedagogice se pot înscrie accesând paginile www.aliantacopii.ar, www.cseiarad.ro.
(S.S.)

Recomandările redacției