Întreprinderile mici şi mijlocii se pot înscrie pentru finanţare în cadrul Programului ‘Mihail Kogălniceanu’ începând de luni, bugetul alocat pentru anul 2013 ridicându-se la 16,115 milioane lei, potrivit anunţului publicat joi pe site-ul Ministerului Economiei.

Programul constă în acordarea unei linii de credit în valoare maximă de 400.000 lei pentru o companie pe an, conform Ghidului aplicantului în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu, postat pe site-ul AIPPIMM.

Dobânda total subvenţionată – subvenţia acordată IMM de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, în proporţie de 100% pentru creditele în lei, se acordă pentru maxim 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată. Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit.

Perioada de rambursare a creditelor este stabilită de instituţia de credit care a acordat creditul conform normelor interne ale acesteia.

Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea, cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii, constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor, alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente. De asemenea, se acordă finanţare pentru cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate,
plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat şi pentru alte costuri de operare.

Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC), aflate în subordinea Ministerului Economiei, pe baza procedurii de raportare, monitorizare şi control pentru programele finanţate de la Bugetul de Stat.

 

Recomandările redacției