immÎntreprinzătorii arădeni se pot informa cu privire la oportunităţile de accesare de finanţări nerambursabile. Consiliul Natio­nal al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania – filiala Arad, în parteneriat cu Calitop SRL din Cluj-Napoca şi Aso­ciaţia Patronilor şi Mese­riaşilor Cluj organizează evenimentul: „Reţeaua de între­prinderi pentru schimb de bune practici”. La acest eveniment ce se va desfăşura pe data de 3 iulie participarea este gratuită.
Reprezentanţii CNIPMMR men­ţionează câteva dintre avan­­­ta­jele participării la reţelele teri­to- riale de întreprinderi PERFORM. Este vorba de: acces gratuit la programe, care în mod obişnuit implică costuri, personal experimentat specializat în afaceri şi formare profesională continuă, pus la dispoziţia întreprinderilor pentru consilier, adaptarea informaţiilor la contextul întreprinderii şi la nevoile specifice de competenţă, posibilitatea de stabilire de alianţe strategice cu alte IMM-uri care pot determina creşterea potenţialului compe­titiv şi completarea cunoştinţelor cu modu­le complementare de instruire on-line.
„Reţeaua de întreprin­dere PERFORM se adre­sează persoanelor cu funcţii de răspundere în managementul de top din cadrul companiilor de referinţă din in­dustria prelucrătoare din Româ­nia. Proiectul «PERFORM- Performanţă managerială în IMM-uri» este un proiect co-finanţat de către Uniunea Europeană şi Guvernul Româ­niei şi este accesibil angaja­ţilor din companii care im­plementează procese de proiec­tare şi inginerie a produselor şi proceselor“, a sus-ţinut Mihaela Breaz, director al CNIPMMR Arad.
Pentru mai multe informaţii le­gate de locaţia şi ora desfăşu­rării evenimentului pot fi con­­-tactaţi reprezentnţii CNIPMMR Arad.

Recomandările redacției