Întreprinzătorii arădeni au ocazia să facă cursuri gratuite și pot beneficia de consultanță fără costuri. Este vorba de instruire în expertiza industrială pentru îmbunătăţire de produs şi creşterea efici­enţei companiei, o facilitate promovată de Consiliul Național al Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii. O echipă de consultanţi şi traineri, cu experienţă în dezvoltare de produs şi mana­gementul calităţii sunt la dispoziţia companiilor, pentru a le implementa teh­nici de îmbunătăţire a performanţelor. Cursurile și consultanța este asigurată în cadrul programului Perform.
Proiectul Perform – Performanţă ma­nagerială în IMM-uri este un proiect cofi­nanţat de UE şi Guvernul Româ­niei şi este accesibil anga­jaţilor din companii care implementează procese de proiectare și inginerie a produselor şi proceselor.

Recomandările redacției