Învăţământ gratuit pentru tinerii peste 20 de ani care şi-au întrerupt studiile

0
301

Tinerii din Arad în vârstă de maximum 26 de ani, absolvenţi ai învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile, vor avea acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unităţile de învăţământ de stat, în mod gratuit, începând din anul şcolar 2017 – 2018. Aceste persoane pot obţine o calificare profesională şi se pot integra pe piaţa muncii. Învăţământul profesional dual poate fi organizat în unităţi de învăţământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. În acelaşi timp, învăţământul profesional dual se poate organiza în unităţi de învăţământ particulare şi confesionale, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie de operatori economici şi unitatea de învăţământ.
Actul normativ aprobat de Executiv redefineşte statutul învăţământului profesional dual ca formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.
Durata studiilor pentru învăţământul profesional dual va fi de 3 ani şi va permite accesul la o gamă extinsă de oportunităţi de formare profesională de calitate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial (pe care oferta locală, în special în localităţile mai mici, nu le poate acoperi). Absolvenţii acestei forme de învăţământ vor dobândi cunoştinţe, deprinderi şi competenţe care le vor permite ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor.
OUG reglementează şi modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport şi facilităţilor privind cazarea şi masa gratuite acordate elevilor care frecventează învăţământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de oferta de educaţie şi formare profesională disponibilă în localitatea în care stă. De asemenea, este prevăzută şi posibilitatea de continuare a studiilor în învăţământul liceal de către absolvenţii învăţământului profesional.
Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor regionale şi naţionale cu reprezentanţii instituţiilor din administraţia locală şi centrală (ministere şi Cancelaria primului-ministru), companii interesate în dezvoltarea învăţământului dual, cu ambasadele Austriei, Germaniei, Spaniei, Olandei, Elveţiei, Camera de Comerţ a României, camerele de comerţ româno-germană şi româno-franceză şi Coaliţia pentru Dezvoltarea României. Totodată vor fi acordate facilităţi fiscale operatorilor economici interesaţi de programe de calificare profesională. Prin modificarea Codului fiscal au fost introduse prevederi privind deducerea cheltuielilor efectuate de agenţii economici cu pregătirea teoretică sau practică a elevilor şi studenţilor şi a altor categorii de persoane care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare într-un cadru instituţionalizat.
(A.C.)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.