Învățământul dual, o oportunitate în carieră pentru elevii arădeni

0
428

De câțiva ani buni, învățământul dual a devenit un fel de ,,cenușăreasă” a sitemului de învățământ românesc. În prezent se încearcă o relansare a acestui tip de pregătire școlară, deoarece există un interes al tinerilor pentru a învăța o meserie. În Arad există mai multe școli ce pregătesc elevii pentru mai multe meserii cerute la această oră pe piața muncii arădene. Datorită dinamicii profesiilor pe piața forței de muncă, pregătirea elevilor și tinerilor pentru reușita în carieră presupune adaptarea constantă a acțiunilor educative în conformitate cu cerințele mediului economic. Astfel, la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad (CJRAE), profesorii consilieri derulează activități de informare, consiliere și orientarea a carierei elevilor. În cadrul acestora, elevii sunt sprijiniți atât să se autocunoască, să-și identifice interesele, abilitățile, aptitudinile cât și să-și dezvolte competențele de comunicare și relaționare. Învățământul dual reprezintă o formă a învățământului profesional și tehnic. Practic, în cadrul acestui tip de învățământ se realizează o punte între cultura generală și învățarea  unei meserii.  Elevii care sunt încadrați în aceste forme de studiu au șanse mai mari de ocupare a unui loc de muncă și de integrare profesională. Învățământul dual are la bază atât un contract de parteneriat încheiat între unitatea de învățământ, operatorul economic și unitatea administrativ-teritorială, cât și contracte individuale de pregătire practică realizate între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ.

Informațiile privind oferta educațională a unităților de învățământ de acest tip, traseul de urmat pentru o carieră de succes și suportul pentru realizarea portofoliului personal profesional astfel încât să valorifice maxim potențialul fiecărui beneficiar, sunt oferite în cadrul CJRAE. „Acest portofoliului personal profesional se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă iar competențele-cheie se dezvoltă în contextul formării profesionale”, a subliniat Ovidiu Toderici, directorul CJRAE Arad.

Învățământul dual :

 • asigură oportunități crescute de educație și formare profesională;
 • este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați ( potențiali angajatori și parteneri de practică);
 • operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, le oferă burse și sprijin pentru formarea acestora;
 • facilitează implicarea operatorilor economici la nivelul decizional al nivelul unității de învățământ partenere.
 • se adresează elevilor care au absolvit clasa a VIII-a în anul curent școlar, sau în anii școlari trecuți cu vârsta maximă de 26 ani;
 • are durata studiilor de cel puțin 3 ani, cursuri de zi, cu frecvență;
 • se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale.

 

Pregătirea practică a elevilor se realizează în atelierele școlii și/sau la operatorul economic, conform clauzelor convenite în contractul de pregătire practică, conform structurii:

 

clasa a IX-a

20% pregătire practică – 5 săptămâni      clasa a X-a

60% pregătire practică – 9 săptămâni      clasa a XI-a

72% pregătire practică – 10 săptămâni

Dintre avantajele acestei forme de învățământ se remarcă:

 • bursă de minim 400 lei/lună pentru elevii din învățământul dual (finanțată de la bugetul de stat și de la operatorul economic);
 • instruire practică la companii/operatori economici de renume, cu acces la tehnologii moderne;
 • obținerea unei meserii calificate;
 • facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează instruirea practică.

 

     Meseria reprezintă ansamblul de cunoștințe și deprinderi practice dobândite de către o persoană prin școlarizare și activitate practică. Ocupația este activitatea utilă care aduce venit și constituie o sursă de existență. Profesie este specialitatea sau calificarea obținută prin studii, iar funcția  este activitatea desfășurată într-o ierarhie de conducere sau execuție.

În urma absolvirii formei de învățământ dual și respectiv a obținerii unei meserii, elevii pot continua studiile la liceu, în clasa a XI-a pentru obținerea unei calificări profesionale de nivel 4, care oferă posibilitatea accederii în învățământul postliceal sau superior, la nivel  postliceal, după finalizarea liceului, respectiv la facultate, după finalizarea liceului.

Sprijin și suport privind informarea și consilierea privind cariera se oferă de către specialiștii CJRAE Arad prin cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ și de la sediul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică.

__PAGINA PRINCIPALA

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.