Investiții în infrastructura de apă – canal de la Ineu au fost recepționate de curând. Compania de Apă Arad a semnat recepţia finală pentru staţia de tratare a apei, frontul de captare şi rezervorul de apă executate prin Programul Ope­raţional Sectorial „Mediu” în Ineu.
Pe data de joi, 15 martie 2018 a avut loc semnarea procesului verbal de recepţie finală  pentru lucrările realizate prin contractul CL6 „Reabilitare captare de apă, staţie de tratare apă şi rezervoare de apă în Ineu”, demarat în cadrul Proiectului CCI „Extinderea şi moderni­zarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad” şi finalizat în cadrul Proiectului „Fazarea pro­iectului Extinderea şi moderniza­rea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Arad”.
Lucrările au demarat în anul 2014, fiind finalizate în anul 2016. După semnarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor Nr.1/CL6 din 30.12.2016, a urmat perioada de notificare a defectelor, timp în care funcţionarea lucrărilor a fost corespunzătoare iar neconformităţile constatate au fost remediate. Proiectul a cuprins următoarele lucrări: reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei, reabili­tarea Frontului de Captare Apă Potabilă şi a unui număr de 5 puţuri şi înlocuirea întregii instalaţii hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km. Valoarea finală a contractului de lucrări este de 8,332,826 de lei.
CL6 „Reabilitare captare apă, staţie de tratare apă şi rezervoare de apă în Ineu” este cel de-al şaselea contract de lucrări recepţionat final şi cel de-al doisprezecelea contract adjudecat în cadrul proiectului major de investiţii, fiind atri­buit, prin licitaţie deschisă, şi exe­- cutat de Asocierea Inteco Holding şi Proms Concept Group S.R.L. Bene­ficiarul final al lucrărilor este Primă­- ria Ineu, iar operatorul acestora este Compania de Apă Arad S.A.
Proiectele au fost cofinanţate de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007 – 2013 şi Programul Opera­ţional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Compania de Apă Arad S.A. a susţinut de asemenea o parte din fonduri.

Recomandările redacției