Interviu cu prof. Petru Nicoară, primarul comunei Păuliş

Primar Paulis– Domnule primar, v-am ruga să ne prezentaţi câteva dintre obiectivele prioritare privind investiţiile pe care le aveţi în vedere în comuna Păuliş pentru anul în curs.
– Încă de la primul mandat mi-am structurat activitatea pe câteva obiective principale. Obiectivul de start a fost crearea condiţiilor pentru accesarea fondurilor, fie că acestea sunt guvernamentale sau europene, iar rezultatele n-au întârziat să apară: introducerea reţelei de apă curentă în localitatea Sâmbăteni (pe OG 7/2005) reţea care se apropie de finalizare în anul 2013, cu peste 350 de branşamente, inclusiv extinderi. Un alt obiectiv concret a fost dezvoltarea infrastructurii. Astfel în comună s-a modernizat reţeaua de iluminat public, care a devenit şi deosebit de eficientă, prin această modernizare economisindu-se astfel sume importante de bani de la bugetul local. S-a impus pe parcurs să facem anumite reabilitări şi extinderi la această reţea pe parcursul anului 2011-2012. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad este în lucru proiectul privind staţia de epurare, reţeaua de canalizare şi reabilitare a reţelei de apă în localitatea Păuliş. Proiectul privind Staţia de Epurare din Păuliş (de capa­citate 7.000 locuitori în care se de­versează localităţile Cuvin, Ghioroc, Miniş, Păuliş) lucrări în valoare de 2 mi­lioane de Euro cu fonduri europene; cofinanţarea noastră fiind de 1,8%. Trebuie să subliniem faptul că acest proiect a fost cuprins în „Master Planul” judeţului Arad în faza I–a , lucrări care au fost începute încă din 2010-2011-2012 (cu faze de SF, DALI, PT), urmând acum faza de construcţie 2013-2014.
– Ştim că aveţi în vedere şi un proiect legat de amenajarea unui cartier de locuinţe destinat tinerilor din comună…
– În această primăvară va prinde contur şi „Zona de locuinţe” pentru tinerii din Sâmbăteni, proiect început în anul 2010-2012, care se va finaliza în anul 2013. S-au achitat facturile în    va­loare de 200.000 lei cu sprijinul Consi­liului Judeţean Arad, către Enel Dis­­tribuţie încă din 2012, urmând în continuare procedura de aprobare în comisia CETE Timişoara şi semnarea contractului între  Enel Distribuţie şi firma constructoare Energotel Arad, care va efectua lucrările de introducere a iluminatului public stradal şi ilumina­tului casnic pentru locuinţele care se vor ridica în această zonă. Suntem în faza de definitivare a proiectului pentru introducerea reţelei de apă potabilă în această zonă, urmând ca la proiectul de buget al Consiliului Judeţean Arad să fie cuprinsă suma pe 2013 în cota de 20% şi suma pentru investiţia „Alimentare cu apă în zona de locuinţe nou construită Sâmbăteni”, lucrare care se va finaliza în această primăvară . După finalizarea lucrărilor pentru asigurarea utilităţilor (curent electric, apă, drumuri etc.) se va proceda la repartizarea terenurilor în vederea construirii clă­dirilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– Domnule primar, ce ne puteţi spune despre dezvoltarea turismului din zona Păuliş, comună atât de bogată din acest punct de vedere?
– Suntem în faza de definitivare a proiectului european „Centrul de informare turistică Păuliş-Baraţca” prin care dorim să promovăm localitatea noastră şi întreaga Podgorie a Aradului. S-au făcut toate demersurile necesare astfel încât să putem începe construcţia acestui obiectiv de investiţie în domeniul turismului în această primăvară. Alături de acest proiect consider că şi alte acţiuni ajută la promovarea ima­ginii comunei, de exemplu: Proiectul european „Drumul Vinului” iniţiat de Consiliul Judeţean Arad, care va duce la modernizarea DJ 708 B ( Păuliş- Şiria), a drumului DJ 708 C (Sâmbăteni- Ghio­roc) care îşi propune să construiască alei pietonale, poduri peste văi, podeţe la intrarea în imobilele proprietate privată. Acest proiect este deosebit de important pentru „Podgoria Aradului” asigurând în condiţii optime şi bune căilor de acces spre obiectivele turistice (istorice, religioase, culturale) din zonă. De asemenea, în anul 2012 a intrat în lucru proiectul european „Centrul cultural Păuliş” în vederea reabilitării construcţiei fostei primării, proiect care se va depune prin Grupul de Acţiune Locală (GAL Şiria-Măderat) până la data scadentă de 31 ianuarie 2013, urmând apoi procedurile necesare de licitaţie a lucrărilor. Un alt obiectiv important pentru localitatea Sâmbăteni a fost cons­trucţia şi amenajarea printr-un proiect guvernamental susţinut de Ministerul Mediului şi Pădurilor „Parcul ecologic Sabin Manuilă”, acesta întin­zându-se pe o suprafaţă de 1,50 ha. Lucrările la acest parc vor continua şi în anul 2013, prin amenajarea unui spaţiu de joacă şi a unei fântâni arteziene, asemănătoare cu cea din Parcul central „Căpitan Ioan Fătu” din Păuliş.
– În final, ajungem şi la activitatea sportivă, urmând ca într-un   interviu viitor să ne ocupăm de în­văţământ şi de alte aspecte edilitar-gospo­dăreşti…
– De un real folos pentru primăria comunei Păuliş a fost şi construcţia  în regie proprie a vestiarului de la terenul de fotbal din localitatea Sâmbăteni, lucrare care s-a finalizat în anul 2012, la stadiul de acoperiş (parter, etaj), inclusiv împrejmuirea arenei de fotbal. În anul 2013 vom continua lucrările la acest obiectiv de investiţie, pentru a putea fi dat în folosinţă în toamna acestui an. Una peste alta, comuna noastră are la dispoziţie două baze sportive moderne, la Păuliş şi la Sâmbăteni, plus o sală de sport multifuncţională în localitatea de reşe­dinţă.

Recomandările redacției