INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor PubliceTimişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Na­ţională de Administrare Fis­- cală pentru regiunea Timi­şoara, să depună până cel târziu la data de 04.02.2016, ora 11.00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad din B-dul Re­voluţiei nr.79, ofertele în
vederea desemnării practicienilor în insolvenţă în dosarele de insolvenţă privind debitorii mai jos menţionaţi, aflate pe rolul Tribunalului Arad.
Ofertele vor fi întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015, actualizat, privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Admi­nistrare Fiscală.
SC BUTIMAR GAZ SRL VLADIMIRESCU
SC EUROPIPING FLOWSYSTEM  SRL ARAD
SC EXCLUSIVE AMBIENT SRL ARAD
SC FIVE STARS SRL ARAD
SC MAX MOPETTY SRL ZĂDĂRENI
SC SERSOR MOŞ SRL SĂVÂRŞIN
SC SINTER SERV SRL ARAD
SC EMM-FRA TECHNOLOGYSRL ARAD
SC BOSCOBA METAL SRL PECICA
SC SERGIU IMPEX SRL PECICA
SC MANDORAMA CONSULT SRL PECICA
SC LORELA IMPEX SRL SINTEA MARE
SC SERGIU & TRAIAN  SRL PECICA
SC ZA.MI. & CO CONSTRUCT AGREGATE SRL  ARAD
SC ROVITEX TRADE SRL ARAD
SC NEUTRAL GRUP SRL VLADIMIRESCU
SC MORAD SPEED SRL ARAD
SOCIETATEA AGRICOLA
SPERANTA ŞIRIA
SC MVO FRIGO CARGO SRL TURNU
SC F DESIGN & PEISAJ  SRL ARAD
SC VICTORIA SA ARAD
SC RIGOLETTO SRL VLADIMIRESCU
SC EDES PAPRIKA SRL ARAD
SC ANTONY & CO SRL ARAD
SC SEGRA NORDIC SRL VLADIMIRESCU
SC AUTOMOTRUCK SYSTEM SRL ARAD
Cu deosebită consideraţie,
MARIUS FLORIN DRĂGĂNESCU
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției