matulaEuroparlamentarul Iosif Matula a avut un schimb de opinii cu Ramón Luis Valcárcel  Siso, preşedintele Comitetului Regiunilor (CoR), în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European. Dezbaterea   s-a concentrat pe impactul bugetului Uniunii Europene din perioada 2014-2020 asupra politicii de coeziune.
În cadrul intervenţiei sale, europarlamentarul Iosif Matula a atras atenţia că există state în care centralizarea deciziilor se resimte puternic în defavoarea regiunilor, în special în cazul României. Totodată, Iosif Matula i-a adresat o întrebare preşedintelui Comitetului Regiunilor: „Cum vedeţi armonizarea între decizia la nivelul statelor în ceea ce priveşte stabilirea parteneriatelor şi aplicarea politicii de coeziune la nivelul regiu­nilor? Ţinând cont de contextul actual, consideraţi că rolul regiunilor va creşte în viitoarea perioadă de programare?”
În răspunsul formulat, preşedintele CoR a recomandat o mai bună coordonare a politicilor naţionale cu cele regionale. De asemenea, Ramón Luis Valcárcel Siso a evidenţiat rolul deosebit de important pe care îl are Comitetul Regiunilor în ceea ce priveşte pre­gătirea parteneriatelor, prin parti­ciparea la întâlnirile anuale ale autorităţilor locale în Estul Europei.

Recomandările redacției