Comisia pentru dezvoltare regio­nală a Parlamentului European a adoptat în această săptămână proiectul de aviz referitor la reindustrializarea Europei în vederea promovării competiti­vi­tății și a durabilității.  Conform docu­men- tului, producția industrială globală a statelor care compun Uniunea Europeană este în prezent cu 10% mai scăzută decât înaintea crizei, iar în sectorul industrial s-au pierdut peste trei milioane de locuri de muncă.
Despre necesitatea unei acţiuni concertate şi clare în direcţia relansării activităţilor industriale în UE a vorbit eurodeputatul Iosif Matula. „În contextul actual al crizei economice și financiare, este necesară elabora­rea unor strategii clare referitoare la politica de competitivitate industrială, care să includă facilita­rea accesului la mijloacele de fi­nan­țare, sprijin pentru cercetare şi dez­voltare, simplificarea administrativă, precum și îmbunătățirea infrastructurii”, a declarat Iosif Matula.
În calitate de raportor din partea grupului Partidului Popular European (PPE), Iosif Matula a gestionat pe parcursul a două luni analiza raportului amintit şi cele 42 de amendamente depuse și a stabilit poziția grupului PPE faţă de această chestiune.
Potrivit europarlamentarului democrat-liberal, un element esențial al relansării industriale europene îl constituie dezvoltarea de parcuri indus­triale prin asocierea dintre autoritățile naționale şi cele locale cu agenții economici şi cu institutele de cercetare-dezvoltare.
Avizul asupra proiectului de reindustrializare a Europei va fi înaintat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, urmând să fie votat la Strasbourg în sesiunea plenară din luna octombrie a acestui an.

Recomandările redacției