IPJ Arad desfăşoară examen pentru detectivi particulari

0
441

detectivi particulari
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad organizează, în data de 18 decembrie 2014, orele 09.00, la sediul unităţii, examen de atestare a calităţii de detectiv particular, dosarele întocmite în vederea participării la examen urmând a fi depuse până la data de 11 decembrie la Serviciul de Investigaţii Criminale – Secretariat.
Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European; posedă cel puţin studii medii si este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior; este aptă din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; a obţinut avizul IPJ Arad sau al D.G.P.M.B., după caz; a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.
Dosarul cu documentele necesare pentru a dobândi calitatea de detectiv particular trebuie să cuprindă: cerere de participare la examen; curriculum vitae; actul de stare civilă în copie legalizată (certificat naştere, certificat căsătorie); actul de studii al unei instituţii de învăţământ superior în copie legalizată sau actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată (în înţelesul art. 5, b) din L329/2003 republicată, pentru şcoala postliceală; certificat de cazier judiciar, cu termen de de valabilitate 6 luni de la data emiterii; declaraţia pe proprie răspundere autentificată la notariat din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii; dosar şină.
B I B L I O G R A F I A pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, pe anul 2014:

A. Constituţia României – ediţie 2003.
B. Codul penal – partea specială.
C. Codul de procedură penală.
D. Dreptul Civil.
E. Legea 329/2003 pricind exercitarea profesiei de detectiv
particular, modificata si completata prin Lega nr.353 din 15
iulie 2004.
F. HG.1666/07.10.2004 – pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr.329/2003, privind exercitarea profesiei de
detectiv particular
G. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,
modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr.16 din 09
martie 2005 si Legea nr.268 din 01 octombrie 2007.
H. HG.585/2002 pentru aprobarea standardelor Naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificata si
completata.
I. Ordonanţa de urgenţă nr.44 din 16 aprilie 2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, intreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, modificată şi completată prin Ordonanţa de
Urgenţă nr.38 din 22 aprilie 2009.
J. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi
modificata.
K. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.