reteaInspectoratul Şcolar Judeţean Arad a avut timp la dispoziţie până în data de 3 februarie să trimită reţeaua de şcolarizare Ministerului Educaţiei. Reţeaua se referea la anul şcolar 2014-2015. Deşi a avut o serie de propuneri de modificare a reţelei, Primăria nu le-a luat în seamă. „În aceste condiţii, reţeaua şcolară a fost trimisă Ministerului Educaţiei fără nici un fel de modificare. Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţio­nale, cu modificările şi completările ulterioare,  reţeaua şco­- lară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al ins­pectoratelor şcolare“, ne-a decla­rat prof. Mariana Tocaciu, purtă­- torul de cuvânt al ISJ Arad.
Aşadar, autoritatea adminis­traţiei publice a municipiului Arad (Consiliul Local al Municipiului Arad) stabileşte reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular a Municipiului Arad, cu excepţia învăţământului special liceal şi special postliceal.

Recomandările redacției