Istoricul, arheologul şi epigrafistul Volker Wollmann, membru în Consiliul ştiinţific pentru editarea Analelor Aradului, continuă prin noi lucrări, magistralul său demers solitar în universul patrimoniului preindustrial şi industrial, în care este bogat ilustrat şi Aradul. Biografia sa este impresionantă: absolvent al Şcolii clujene de istorie, director al Muzeului din Reşiţa (1965), cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj (1967), corespondent al României la Comitetul Internaţional pentru Conservarea Patrimoniului Istoric Industrial (1980), distins de Academia Română cu premiul Vasile Pârvan (1984), membru de onoare al Institutului de Arheologie Industrială şi Cultură Materială din Roma, director al Muzeului Transilvănean din Gundelsheim (Germania, 1989), profesor asociat al Universităţii din Alba-Iulia, Consilier ştiinţific al Fundaţiei Saşilor Transilvăneni din Munchen (2004), decorat cu Ordinul de merit al Republicii Federale Germania (2012), cetăţean de onoare al câtorva oraşe transilvane. A călătorit şi muncit mult, obţinând succese meritate. Titlurile academice şi distincţiile sunt rodul cercetărilor neobosite în teren alături de valorificarea culturală a surselor scotocite şi descoperite prin arhive şi muzee din întreaga lume, inclusiv arădene.

Ca o recunoaştere a contribuţiei ştiinţifice în scrisul istoric, profesorului Volker Wollmann i s-a acordat de către Academia Română premiul Ludovic Mrazec, pentru lucrarea: Localităţi miniere din Transilvania, Banat şi Maramureş, într-un atlas din secolul al XVIII-lea. Cartea cuprinde 54 hărţi miniere, desenate în 1751 şi descoperite de autor în Arhivele Naţionale din Brno (Cehia). Premiul i-a fost înmânat de acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, în cadrul unei ceremonii organizate în Aula Magna a prestigioasei instituţii culturale şi ştiinţifice. Pe această cale îi prezentăm Felicitări!

Horia Truţă

Recomandările redacției