Digital StillCameraÎn doar câteva zile, 25 de brutării şi alte unităţi de fabricare a produselor făinoase şi de patiserie din judeţul nostru au fost sancţionate de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate de inspectori acestor unităţi a fost aproape triplu.
Controalele la unităţile în care se fabrică produse de brutărie au fost intensificate în cadrul unei campanii de identificare a cazurilor de muncă „la negru“, precum şi de verificare a res­pectării normelor de sănătate şi securitate a muncii.
În perioada 19– 20 martie au fost controlaţi cei 25 agenţi economici şi au fost constatate nu mai puţin de 120 de deficienţe. Autorităţile au aplicat 62 de sancţiuni cu o valoare totală de 21.000 de lei. Cele mai multe probleme depistate de inspector au fost neîntocmirea unui regulament intern, negarantarea în plată a salariului minim pe economie, necompensarea muncii prestate în zile de sărbătoare şi lipsa sporului de minim 75 la sută, pentru munca suplimentară.

Recomandările redacției