Sindicaliştii, angajaţii din regii, companii naţionale precum şi funcţionarii bugetari trebuie să ştie că au apărut schimbări în legislaţia muncii. Mai precis este vorba de modificările apărute în Legea dialogului social (Legea 62/2011), intrate în vigoare începând cu data de 17 ianuarie şi care vizează negocierea contractelor de muncă. Noutăţile sunt prevăzute de Legea 1/2016, prin intermediul căreia se stabileşte că negocierea contractelor colective de muncă va fi posibilă şi la nivelul regiilor autonome, companiilor naţionale, asimilate grupurilor de unităţi, precum şi la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice care au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă. În ceea ce priveşte personalul bugetar, în contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate părţile vor stabili în mod expres modalităţile de negociere a contractelor colective la nivelul autorităţilor şi instituţiilor ce au în subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forţă de muncă, autorităţi/instituţii aflate în coordonarea/subordonarea autorităţii publice centrale. „Pe lângă aspectele legate de negocierea contractelor colective de muncă, actul normativ antemenţionat prevede că un sindicat va putea fi afiliat la o singură federaţie sindicală, la nivel naţional. De asemenea, o federaţie sindicală va putea fi afiliată unei singure confederaţii sindicale, la nivel naţional. În acelaşi timp, un angajator va putea fi afiliat la o singură federaţie patronală, la nivel naţional, iar o federaţie patronală va putea fi afiliată la o singură confederaţie patronală de rang superior, la nivel naţional. Important de reţinut este că potrivit aceluiaşi act normativ, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată, însă numai la cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia“, a susţinut Ecaterina Isac, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Arad.

Zeci de contracte colective de muncă, încheiate anul trecut

La nivel de judeţ, pe parcursul anului 2015, un număr de 157 de contracte colective de muncă au fost încheiate la nivel de unitate şi ulterior au fost depuse şi înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad. Cele mai multe contracte colective de muncă s-au încheiat în domenii precum: transporturi, construcţii, industria textilă, sănătate, administraţia publică, comerţ, silvicultură. „Inspectoratul Teritorial de Muncă atrage atenţia asupra faptului că responsabilitatea asupra clauzelor negociate şi cuprinse în contractele colective de muncă prin care se stabilesc drepturi şi obligaţii care exced limitele şi condiţiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare, aparţine exclusiv părţilor semnatare, instituţia noastră fiind depozitarul acestui act juridic“, a conchis inspectorul şef al ITM Arad.

Recomandările redacției