itmPrevederile Legii Zilierilor au suferit modificări de fond, ce sunt aplicate de luna aceasta. Inspectoratul Teritorial de Muncă anunţă modificările aduse Legii 52/2011, prin Legea 277/2013.
Astfel, după noua lege, beneficiarul de lucrări poate fi persoană fizică, persoană juridică, persoană fizică auto­rizată şi întreprinzatorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional.
Altă măsură nouă face referire la regimul de lucru al zilierilor minori. Aceştia vor putea lucra şase ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierii minori nu pot efectua activitate în timpul nopţii. Ei pot presta activităţi necalificate cu caracter oca­zional, chiar şi de la împlinirea vârstei de 15 ani, prin exceptie, dar numai cu acordul părinţilor sau al reprezentan­ţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală.
Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ. Plata remunera­ţiei zilierilor se face la sfârşitul fie­ca­rei zile de lucru sau la sfârşitul pe­- rioadei activităţii, dar numai cu acordul scris al părţilor. Una din obligaţiile beneficiarului este să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activi­tăţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de lege. Instruirea se va face zilnic, îna­inte de începerea activităţii. „Prin Legea 277/2013 se instituie şi primele măsuri mai concrete cu privire la protecţia muncii. Astfel, beneficiarul va instrui zilierul cu privire la riscurile şi pericolele la care poate fi expus în desfăşurarea activităţii, înainte de începerea efectivă a activităţii. Instruirea se va consemna în fişa de instruire colectivă utilizându-se modelul din anexa 12 la normele de aplicare a Legii 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă“, a susţinut Valentin Vanci, inspector şef al ITM Arad.
Ca noutate, nerespectarea dreptului zilierului de a beneficia de echipament de protecţie şi de mijloacele tehnice necesare desfăşurării activi­tăţii este contravenţie şi se sancţio­nează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Recomandările redacției