itmInspectoratul Teritorial de Muncă Arad atrage atenţia agenţilor economici că ziua de 15 august – Adormirea Maicii Domnului este decretată prin lege ca zi imperative sunt pasibili de amendă contravenţională de până la 10.000 de lei. Excepţie de la această regulă fac acele unităţi a căror activitate nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii. Salariaţilor care lucrează în astfel de unităţi trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100 la sută din salariul de bază, corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Recomandările redacției