desfiintare

ITM Arad şi Prestaţiile Sociale vor fi reorganizate

Două instituţii importante – una cu atribuţii de inspecţie în muncă, cealată cu atribuţii în sectorul prestaţiilor sociale – vor fi desfiinţate. În locul acestora va fi înfiinţată o nouă instituţia, o agenţie care va prelua atribuţiile celor două.

 

Inspecţia Muncii şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială vor fi desfiinţate, iar în locul acestora va fi formată, prin comasare, o structură unică, denumită Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, în subordinea Ministerului Muncii, potrivit hotărârii Guvernului.

 

Urmare a acestei decizii, în subordinea noii agenţii vor fi create, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, direcţii judeţene de muncă şi securitate socială, conform ordonanţei de urgenţă privind noua configuraţie a Guvernului.

 

Agenţia va fi condusă de un secretar de stat numit de premier la propunerea ministrului Muncii şi va prelua personalul celor două structuri comasate, dar cu încadrarea în numărul maxim de posturi.

 

Guvernul a mai decis înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, prin preluarea activităţii în domeniu de la Ministerul Muncii, care va fi condusă tot de un secretar de stat.

 

În viitorul apropiat, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad vor fi desfiinţate. O nouă agenţie va lua locul acestora două, cel mai probabil cu o nouă conducere. Deocamdaă nu ştie ce se va întâmpla cu personalul celor două instituţii.

 

„În Monitorul Oficial nr. 920 din 17 decembrie 2014 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Articolul 5 din actul normativ menţionat prevede: «Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin comasarea Inspecţiei Muncii şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială»

De asemenea, este reglementat faptul că «Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială îndeplineşte atribuţii în următoarele domenii de activitate: securitate şi sănătate în muncă, relaţii de muncă, supravegherea pieţei muncii, securitate socială, beneficii sociale»

Articolul 10 din acelaşi act normativ prevede: «Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială precum şi atribuţiile specifice se aprobă prin hotărâre a Guvernului»“, a transmis conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, reprezentată de inspector şef, Ecaterina Isac.

 

Unică locaţie pentru Inspecţia Muncii

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad mai reaminteşte publicului faptul că s-a desfiinţat punctul de lucru al instituţiei din Calea Radnei, 288, urmând ca unica locaţie a ITM Arad să fie cea de pe strada Episcopiei, nr. 11 – 13 – lângă Teatrul de Marionete.

Totodată, în perioada 20 decembrie 2014 – 20 ianuarie 2015 nu se vor elibera certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad şi nici copii după documentele existente în arhivele instituţiei urmând să se elibereze doar carnete de muncă şi certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori.

 

De menţionat că, Guvernul a mai decis înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, prin preluarea activităţii în domeniu de la Ministerul Muncii, care va fi condusă tot de un secretar de stat.

Recomandările redacției