Timp de câteva luni, Inspectoratul Teritorial de Muncă a derulat o amplă campanie de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității muncii, în firmele din județ și municipiu. Au fost controlate în special societățile care se ocupă de recuperare- reciclare de deşeuri și producere energie electrică din surse regenerabile. Și asta pentru că în companii care activează în aceste domenii s-au produs multe accidente de muncă.

„Gravitatea accidentelor de muncă înregistrate în sectorul colectării deşeurilor a fost factorul determinant în luarea deciziei de a declanşa acţiunea de monitorizare şi verificare a modului în care unităţile de profil respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a modului în care sunt implementate de către angajator, la locul de muncă, măsurile de securitate şi sănătate dispuse de către inspectorii de muncă”, a precizat Ecaterina Isac, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.

În cadrul campaniei de controale s-a pus accent mare pe informare și anume, creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei energiei electrice verzi, colectarea, tratarea şi recuperarea materialelor din deşeuri, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

Vizat de verificări a fost domeniul producţiei energiei electrice verzi, parcurile eoliene, fotovoltaice, domeniul colectării, tratării şi al recuperării materialelor din deşeuri.

S-a urmărit încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice, a impactului negativ asupra mediului care derivă din nerespectarea prevederilor legale. De asemenea, promovarea bunelor practice la locul de muncă a fost unul dintre obictivele campaniei.

Controalele pe sănătatea și securitatea muncii vor continua și în perioada următoare.

Recomandările redacției