OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrimarii, şefii firmelor care execută lucrări edilitare şi alţi angajatori arădeni vor fi atenţionaţi şi informaţi de inspectorii ITM, privind reglementările din domeniul relaţiilor de muncă. Acţiunile vor fi cuprinse într-o campanie derulată de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
La nivel naţional se  derulează o amplă acţiune de informare şi conştientizare a autorităţilor administraţiei pu­blice locale cu privire la reglementările legale în vigoare, în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. „Inspectorii de muncă arădeni vor programa de săptămâna aceasta şi până pe 7 octombrie 2013, întâlniri cu reprezen­- tanţii unităţilor administrativ-teritoriale, cu personalul care are atribuţii în gestionarea resurselor umane din cadrul acestora, lucrători desemnaţi, precum şi reprezentanţi ai lucrătorilor“, a susţinut Valentin Vanci, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad.
În domeniul relaţiilor de muncă, informările vor viza: reglementări privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor, regimul de muncă al zilierilor şi multe alte prevederi legislative. De asemenea, autorită­ţile vor fi informate vizavi de obligaţiile angajatorilor cu privire la organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă, asigurarea echipamentului individual de protecţie, asigurarea supra­vegherii medicale a lucrătorilor şi avi­- zele şi verificările tehnice ISCIR, pentru instalaţii de ridicat si sub presiune.

Recomandările redacției