jandarmiLa sediul Inspectoratului de Jan­darmi Judeţean Arad au loc în aceste zile, prin sistemul e-learning, examene de capacitate în vederea îna­intării în gradul următor.
Sistemul e-learning a fost implementat la nivelul tuturor uni­tă­ţilor de jandarmi din ţară şi a fost rea- ­lizat pentru instruirea şi perfecţio­- narea continuă a personalului Jandarmeriei Române. În cadrul acestuia a fost realizat câte un laborator de instruire conectat la o reţea internet, dotat cu staţii de lucru, imprimantă, sistem audio-video şi tablă interactivă. Sistemul conţine o bibliotecă virtuală pe care jandarmii o accesează on-line şi în care se află teme pe diferite nivele de pregătire şi specializări. Activitatea de pregătire şi perfecţionare prin acest sistem se desfăşoară pe parcursul întregului an. Jandarmii susţin, de ase­me­nea, examene on-line atât la absolvirea stagiilor de pregătire, cât şi la eva­luările periodice care au loc pe parcursul întregii cariere militare.

Recomandările redacției