JudecatoriaJudecătoria Arad va fi prima instanţă din ţară care va ţine şedinţe în camera de consiliu, potrivit prevederilor noului Cod de Procedură Civilă. Codul va intra în vigoare pe 15 februarie, însă intrarea în vigoare a procedurii care prevede folosirea camerelor de consiliu în prima fază a proceselor, a fost amânată până în 2016.  În aceste condiţii, judecătoarea Lidia Barac, preşedinta Curţii de Apel Timişoara a propus Consiliului Superior al Magistraturii ca Judecătoria Arad să funcţioneze ca instaţă-pilot. Propunerea nu a putut fi însă adoptată în ultima şedinţă din luna ianuarie a CSM, întrucât nu s-a putut întruni o majoritate. Astfel, discutarea propunerii a fost amânată.
Flavius Bradin, preşedintele Judecătoriei Arad este însă optimist. „Nu am fost încă informaţi cu privire la data la care se va rediscuta această propunere. Noul Cod de Procedură Civilă va intra în vigoare pe 15 februarie. O decizie ar putea fi luată până atunci. Ar fi un lucru bun pentru noi, pentru că vom avea posibilitatea să aplicăm codul în esenţa lui”, a declarat Fla­vius Bradin, preşedintele Judecătoriei Arad. Acesta susţine că a apelat la sprijinul conducerii Tribunalului, pentru că altfel instanţa nu ar fi reuşit să aibă numărul de săli de consiliu necesar pentru desfăşurarea proceselor. „Fără sprijinul Tribunalului nu am fi avut decât trei săli şi avem nevoie de minim cinci. Am cerut să ni se aprobe să devenim instanţă-pilot. Dacă acest lucru se va întâmpla, am convenit cu Tribunalul să ne împrumute câteva camere de consiliu. Dacă vom deveni instanţă-pilot, cauzele civile se vor judeca în camera de consiliu până vor fi administrate toate probele. Şedinţa va deveni publică, cu ocazia dezbaterii pe fond a procesului. Nu este normal ca la un proces privat să asiste toată lumea”, mai spune Bradin. Preşedintele Judecă­toriei susţine că, odată intrată în vigoare procedura cu privire la camera de consiliu, se va câştiga timp, pentru că citarea se va face pentru anumite ore, nu cum se întâmplă în momentul de faţă, când toată lumea este chemată la aceeaşi oră la proces. „Nu va mai exista citare prin afişare. Cei implicaţi în procese vor primi înştiinţări să se prezinte la Primăriei sau Judecătorie. După şapte zile se consideră că respectivele citaţii au fost comunicate”, a mai spus Flavius Bradin.
La rândul său, Silvia Nădăban, preşedintele Tribunalului Arad susţine că instanţa pe care o conduce a pregătit încă din iulie 2012 şapte săli de consiliu, care vor fi suficiente. „În ceea ce priveşte efectele noului Cod de Procedură civilă, se preconizează că acestea vor fi pozitive. Codul  a fost gândit pentru implementarea unui sistem procedural civil modern care să răspundă imperativelor funcţio­-nării unei justiţii actuale, adaptată aşteptărilor sociale, aptă să conducă la creşterea calităţii activităţii acestui serviciu public. Ca elemente de noutate, esenţiale în susţinerea celor de mai sus, trebuie menţionate: indicarea expresă a principiilor fundamentale ale procesului civil; modificarea competenţei cu reglementări concrete pentru asigurarea interpretării unitare a eva­luării obiectului cererii de chemare în judecată; o procedură eficientă de citare şi de comunicare a actelor ce permite prevenirea încercărilor de tergiversare a cauzelor; instituirea apelului ca singura cale de atac ordinară şi, nu în ultimul rând, reglementarea unui mecanism pentru unificarea practicii judiciare, prin solicitarea rezolvării de prin­cipiu a unei probleme de drept de care depinde soluţionarea unei cauze, problemă de drept asupra căreia instanţele judecătoreşti s-au pronunţat în mod neunitar. Această solicitare se va adresa, din oficiu sau la cererea părţilor, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  de către judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei în ultimă instanţă”, susţine Silvia Nădăban.

Recomandările redacției