descărcareMagistraţii Curţii de Apel Timişoara au dat sentinţa, în urmă două ore, în cazul fostului judecător Aurel Ştefan Tripa, acuzat de fapte de corupţie. Pronunţarea sentinţei, posesie în urma căreia am intrat prin amabilitatea Denisei Botoca, grefier delegat la Biroul de presă al Curţii de Apel Timişoara, sună cam aşa:
„Instanţa Admite cererea inculpatul privind judecarea potrivit procedurii recunoaşterii
vinovăţiei prev. de art. 320/1 C.p.p.. În baza art.334 C.p.p. respinge cererea
inculpatului privind schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea prevăzută
de art.257 al.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 – trafic de influenţă în
infracţiunea prevăzută de art.215 C.p.- înşelăciune. În baza art.257 al.1 C.pen. rap.
la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. art. 320/1 alin. 1 şi 7 C. proc. pen.,
condamnă pe inculpat la o pedeapsă de: – 2 (doi) ani şi 6 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Face aplicarea art. 71 C.p. în condiţiile
art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p. În baza art.65 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului
pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza II-a,
b şi c C.p pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, graţierea
totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În baza
dispoziţiilor art.86/1 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani şi
6 luni închisoare, sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni, în
conformitate cu dispoziţiile art.86/2 Cod penal. În baza art.86/3 Cod penal, pe durata
termenului de încercare inculpatul se va conforma următoarelor măsuri de
supraveghere: – se va prezenta, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe
lângă Tribunalul Arad; – va anunţa, în prealabil, orice schimbare de domiciliu,
reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi
întoarcerea; – va comunica şi va justifica schimbarea locului de muncă; – va comunica
informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Datele prevăzute
în alin.1 lit.b), c) şi d) din textul art.86/3 Cod penal se vor comunica Serviciului de
Probaţiune de pe lângă Tribunalul Arad. În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia
inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 Cod penal. privind revocarea suspendării
sub supraveghere în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare.
În baza art. 71 alin. 5 C.p., pe durata suspendării sub supraveghere a executării
pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În baza disp.
art.88 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi
arestului preventiv, începând cu data de 5.12.2013, până la zi. În baza art.350 C.p.p.
raportat la art. 139 alin. 1, 3/5 C.p.p. şi art. 145/1 C.p.p. dispune înlocuirea măsurii
arestării preventive a inculpatului, în prezent aflat în stare de arest preventiv în
Penitenciarul Timişoara în baza mandatului de arestare preventivă nr.3/6.12.2013
emis de Curtea de Apel Timişoara, cu măsura obligării de a nu părăsi ţara. În temeiul
art. 145/1 alin. 2 Cpp raportat la art. 145 alin. 1/1 Cpp, obligă inculpatul ca pe durata
măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara să respecte următoarele obligaţii: –
să se prezinte la organul de urmărire penală sau după caz la instanţa de judecată, ori
de câte ori este chemat; – să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază
domiciliază – desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere
întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; – să nu îşi schimbe
locuinţa fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura; – să nu deţină, să
nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; Atrage atenţia inculpatului
asupra dispoziţiilor art. 145 alin. 2/2 Cpp, conform cărora în caz de încălcare cu reacredinţă
a măsurii de a nu părăsi ţara sau a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de
inculpat măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a
inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.3/6.12.2013 emis
de Curtea de Apel Timişoara, dacă nu este arestat în altă cauză. Constată că
telefonul mobil a fost restituit în cursul urmăririi penale denunţătorului în baza art.61
alin.4 din Legea nr.78 2000, iar sumele de 500 euro şi 500 lei au fost ridicate de la
inculpat de către organele de urmărire penală potrivit procesului verbal de constatare
a infracţiunii flagrante şi proceselor verbale (filele 337,338 dosar UP). În temeiul art.
191 alin. 2 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 3500 lei cheltuieli
judiciare către stat. Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Dacian Don

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției