turism[1]

Lipsa utilităţilor în anumite regiuni, lipsa unui brand turistic, infrastructura rutieră de calitate slabă, calitate precară a serviciilor turistice, acestea sunt câteva dintre punctele slabe care fac ca judeţul Arad să nu fie atractiv din punct de vedere turistic.

Concluziile au fost publicate în Strategia de dezvoltare a  judeţului Arad pentru perioada 2014 – 2020, document întocmit de Rom Activ Bussines Consulting, şi aflat la transparenţă decizională.

Astfel, specialiştii care au întocmit strategia au mai precizat că mare parte din infrastructura de mediu nu este conformă cu standardele UE, că zonele alpine din judeţ au utilizare minimă şi că lipsesc marcajelele şi panourile de orientatare şi informative. De asemenea, din acelaşi document mai reiese că în judeţul Arad există un număr redus de resurse umane specializate în domeniu, în special în ceea ce privește cunoașterea unei limbi străine, o capacitate redusă de atenuare şi prevenire a impactului negativ al turismului şi o slabă sprijinire a IMM – urilor care lucrează ȋn turism.

“Judeţul Arad are un potenţial turistic ridicat – peisaj natural variat și atractiv, numeroase biserici, castele, vestigii istorice şi monumente. În pofida existenţei acestui potenţial, valorificarea lui în ansamblu este cu mult sub pragul dorit de autorităţile, agenţii economici sau ONG-urile implicate în promovarea turismului, aportul sectorului turistic în economia judeţului situându-se extrem de jos ca și valori absolute”, se menţionează în Strategia de dezvoltare a judeţului Arad pentru perioada 2014-2020.

Specialiştii au mai evidenţiat faptul că  cel mai semnificativ și ușor accesibil dintre obiectivele naturale este Parcul Natural Lunca Mureşului.

Aici există locuri de cazare, sunt organizate trasee pentru ciclism, se închiriază bărci, caiace și canoe, se pescuieşte şi se organizează drumeţii. Alte repere turistice importante din judeţul Arad sunt Balta Şoimoş din Lipova (rezervaţie de broaşte ţestoase, arborele secular, parcul dendrologic de la Băile Lipova), Balta Ghioroc, lacul artificial Tauţ, Grădina botanică de la Macea şi Pădurea Vladimirescu.

Specialiştii au mai concluzionat că cele mai multe unități de cazare sunt concentrate în municipiul Arad (77 unități), urmat de localitățile Moneasa (27 unități) și Păuliș (7 unități).

Din punct de vedere al ofertei de locuri de cazare, cele mai multe se regăsesc în Arad, Moneasa și Vladimirescu, cu 3.034, 1.209, respectiv 160 de locuri de cazare.

Pentru dezvoltarea judeţului din punct de vedere al turismului s-a recomandat  reducerea cât mai mult a sezonalităţii şi prelungirea duratei de sejur prin diversificarea ofertei de servicii turistice și valorificarea patrimoniului material și imaterial, în vederea oferirii de alternative viabile pentru petrecerea timpului liber, dezvoltarea diferitelor tipuri de agrement practicabile atât în aer liber (outdoor), cât şi cele de interior (indoor), activităţi de natură sportivă, culturală sau agremental-recreativă, atragerea de noi tipuri de turiști interesați de practicarea acestor forme de turism.

De asemenea, specialiştii au mai recomandat promovarea obiectivelor, locaţiilor, arealelor şi zonelor naturale şi antropice cu potenţial turistic ridicat şi includerea acestora în circuitul turistic naţional şi internaţional prin intermediul unor campanii de conştientizare a publicului larg despre existenţa şi valoarea obiectivelor naturale vizate, dezvoltarea proiectelor de stabilizare şi consolidare a ruinelor şi a clădirilor degradate cu potențial turistic, conceperea şi amenajarea traseelor turistice intrajudeţene şi urbane, semnalizarea acestor obiective şi promovarea lor prin pachete turistice, pe paginile web ale autorităţilor locale sau ale instituţiilor cultural, sprijinirea amenajării unor destinaţii ecoturistice şi elaborarea unor planuri de dezvoltare şi management a acestora.

Totodată, se impune editarea şi promovarea unui ghid turistic al judeţului cu prezentarea tuturor posibilităţilor de practicare a turismului active, conceperea și promovarea unei mărci (brand) a judeţului care să sintetizeze specificul județului Arad, crearea și extinderea unor forme de turism specializat prin conceperea unor produse turistice diversificate încercând să răspundă unor hobby-uri diverse (ex. vânătoare, pescuit, degustări de vinuri, gastronomie, motocros, cicloturism, parapantă, deltaplan, căţărări, scufundări, sporturi extreme, echitaţie, observare/filmare/fotografiere etc.).

Recomandările redacției