profesionaleConducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad intenţionează să dubleze numărul claselor profesionale, începând cu anul şcolar viitor. În acest moment există zece astfel de clase, cu următoarele calificări: mecanic auto; electrician exploatare joasă tensiune; preparator produse din carne şi peşte; zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar; frezor, rabotor, mortezor; sculer, matriţer; tâmplar universal; frizer-coafor-manichiu­-rist-pedichiurist; bucătar-ospătar. „Toţi elevii care frecventează aceste clase beneficiază de o bursă specială. Bursa profesională constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului. Bursa se va acorda în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii exame­- nului de certificare a calificării profesionale. Nu vor beneficia de bursă, pentru anii de studiu pe care îi repetă, elevii declaraţi repetenţi. De la prevedere se exceptează cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale“, ne-a declarat profesorul Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
Mai puţine clase teoretice
Planul de şcolarizare a fost întocmit conform tendinţelor Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ şi Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ, precum şi de dotarea unor unităţi cu echipamente PHARE. Pentru respectarea acestor tendinţe Inspectoratul Şcolar Arad a fost nevoit să reducă nouă clase de la următoarele profiluri şi domenii: cinci clase de la profilul real, două clase din domeniul economic şi câte o clasă din domeniul turism – alimentanţie şi din domeniul protecţia mediului. Astfel, nu au fost aprobate, pentru anul şcolar viitor, două clase la Colegiul Economic şi câte una la Colegiul Naţional Moise Nicoară, Colegiul Naţional Vasile Goldiş, Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta, Liceul German Adam Muller Guttenbrunn, Liceul Forestier Iuliu Moldovan, Liceul din Ineu şi Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad.
Pentru anul şcolar 2012-2013 au fost propuse iniţial 147 de clase din care s-au realizat însă 140. Propunerea pentru anul şcolar viitor este de înfiinţare a 142 de clase: 50 pentru filiera teoretică, 81 pentru cea tehnologică şi 11 pentru vocaţională.
„La începutul anului şcolar aveam 3.976 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a, ceea ce presupune 28 de elevi pe clasă. De aici rezultă înfiinţarea a 142 de clase a IX-a pentru anul şcolar 2013-2014. Propunerea şcolilor a fost însă mai mare cu nouă clase, atâtea câte au şi fost reduse de inspectorat“, a punctat Claudius Mladin.

Recomandările redacției