creativitatiiZiua de 21 martie, joi este declarată la Arad, Ziua Europeană a Creativităţii Artistice. Astfel, în nu- mele creativităţii vor fi organizate o serie de activităţi, Aradul marcând evenimentul în acelaşi timp cu alte oraşe europene implicate în proiectul CreArt. Momentul coincide cu lansarea proiectului ce se va derula pe perioada mai multor ani.
Ziua Europeană a Creativităţii Artistice în cadrul proiectului CreArt este organizată de Centrul Cultural Judeţean Arad, în colaborare cu Consiliul Jude­ţean Arad în data de 21 martie 2013. Instituţiile s-au alăturat altor 13 instituţii şi oraşe importante din Europa într-un proiect cultural de mare amploare: CreArt (Reţeaua Oraşelor pentru Creaţie Artistică), coordonat de către Fundaţia Municipală pentru Cultură a oraşului Valladolid.
Proiectul CreArt va fi derulat iniţial pe o perioadă de cinci ani (2012-2017) în cadrul Programului Cultural (2007-2013).
CreArt are la bază schimbul european de cunoştinţe, idei, inovaţie şi promovare a creativităţii. Organizaţiile partenere implicate în cadrul aces- tui proiect sunt: Municipalitatea din Aveiro – Portugalia, Foundation ID11 –Olanda, Artkomas din Kaunas –Lituania, Consiliul Judeţean Harghita- Ro­mânia, Centrul Cultural Judeţean Arad-România, Municipalitatea din Kristiansand–Norvegia, Municipalitatea din Genova-Italia, ora­şul Linz- Austria, Municipalitatea din Pardubice – Cehia, Vilniaus Rotuse-Li­tuania, Municipalitatea din Wroclaw- Polonia. În cadrul proiectului, munca în reţea va juca un rol primordial, des­chizând canale pe mai multe niveluri pentru dialogul cultural, schimbul de tehnici manageriale, programe sociale şi educative, precum şi instrumente de dezvoltare econo­mică.
Vernisaj şi lansare de lampioane
Proiectul presupune îmbogăţirea crea­tivităţii prin intermediul mai multor strategii. Din dorința de a demonstra acest lucru, în cadrul proiectului cultural euro­pean CreArt s-a gândit celebrarea în fiecare an, a Zilei Europene a Creati­vității Artistice, la data de 21 martie. Anul acesta toate orașele europene din rețeaua proiectului CreArt vor organiza cu acest prilej o serie întreagă de evenimente și activități cultural-artistice în muzee, instituții publice și private, centre culturale, săli de expo­ziții, școli de artă, galerii, pentru iniţiativa promovată de proiect. „Creativity Day” va crea contextul pentru lansarea de proiecte originale care vizează pu­blicul larg, artiști profesio­niști și instituții, cu toții aşteptaţi să se implice într-un exerciţiu de comunicare prin intermediul artei și creativității.
Centrul Cultural Județean Arad s-a înscris în iniţiativa de evidenţiere a importanței promovării creativității ca fiind unul dintre elementele de bază ale dezvoltării individuale și a creării unei identități europene.
În data de 21 martie, începând cu ora 13, la sediul Consiliul Județean va fi organizat un eveniment deosebit. Va fi o lansare de lampioane şi va putea fi urmărit vernisajul unei expoziţii cu peste 160 de lucrări realizate de către preşcolari, elevi şi tineri arădeni.
Printre unităţile de învăţământ implicate în proiect se numără: Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, Liceul Pe­dagogic „Dimitrie Țichindeal”, Cole­giul Național „Moise Nicoară”, Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”, Liceul „A.M. Guttenbrunn”, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Şcoala Gimnazială „Regina Maria”, Palatul Copiilor și Elevilor, Școala Populară de Artă, Grădinița PP 13 și Gră­dinița PP „Curcubeul copiilor” din Arad.

Recomandările redacției