autism Cadrele didactice arădene au putut urma primele cursuri de formare pentru integrarea copiilor cu autism din grădiniţe şi şcoli.
Asociaţia „Înţelege Autismul” Arad a organizat de curând, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad şi Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, primul curs dintr-o serie de cursuri de formare a cadrelor didactice din învăţământul de masă, cu pri­vire la integrarea copiilor cu autism în grădiniţele şi şcolile de masă. Cursurile au fost susţinute în cadrul proiectului „Şi copii cu autism merg la şcoală” de specialişti ai Asociaţiei „Învingem Autis­mul” Bucureşti.
Un număr de 30 de cadre didactice: educatori, învăţători, profesori, din grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee, atât din municipiul Arad, cât şi din localităţile Zimandul Nou, Fiscut, Săvârşin şi Vinga au participat la cursuri. De asemenea, s-au perfecţionat şi profesori din învăţământul special, de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) Arad.
Din toamnă, orice cadru didactic poate veni în schimb de experienţă la centrul de recuperare terapeutică a copiilor cu autism din cadrul Asociaţiei  «Înţelege Autismul». De asemenea, luna viitoare asociaţia „Înţelege Autis­mul” Arad va primi vizita reprezentanţilor Fundaţiei «Internationales Bil­dungs Und Sozialwerk», de la care Spitalul Judeţean Arad a primit donaţii constând în paturi, noptiere, dulapuri şi mobilier adaptat pentru persoanele cu dizabilităţi, în valoare de peste 80.000 de euro.

Recomandările redacției