receptie Birzava pod Monorostia1 pod monorostia2Ampla lucrare realizată cu fonduri europene și care a fost dată recent în funcțiune – intitulată „Realizare In­frastruc­tură agricolă în comuna Bârzava” – a fost un obiectiv absolut necesar pentru dezvoltarea comunei Bîrzava, după cum ne preciza Gabriel Faur, primarul comunei.
„Trebuia rezolvată operativ și eficient circulația utilajelor agricole în zona Bârzava, Monoroștia, Căpruța, Bătuța. Aceasta deoarece este interzisă circulația utilajelor agricole pe DN7 și trebuia să se rezolve accesul ușor al acestora spre terenurile agricole aferente acestor sate pe un traseu alternativ, majoritatea suprafe­țelor agricole aflându-se aici, cu preponderență în zona Bătuța“ ne-a precizat mai pe larg primul edil din Bârzava.
Fiind la circa 60 km de municipiul Arad, comuna Bârzava este situată pe râul Bârzava – afluent de dreapta al Mureșului, fiind situată la poalele Munților Zărand, la contactul acestora cu Munții Metalieri. Cu o suprafață de aproximativ 25.000 ha, comuna are în componență opt sate: Bârzava – centru de comună, Bătuța, Căpruța, Dumbrăvița, Groșii Noi, Lalașinț, Monoroștia și Slatina de Mureș.
Datele generice ale lucrării
Realizarea acestui drum cu lucrările de infrastructură aferente a fost făcută prin fonduri europene nerambursabile obținute prin accesarea Măsurii 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii“ .
„Denumirea lucrării este «Realizare Infrastructură agricolă în comuna Bârzava», prin program de finanţare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FADR). Valoare proiectului s-a ridicat la 1.000.000 euro. Lungimea totală a drumurilor este de 15 km: pe relația Bîrzava-Monoroștia-Că­pruța-Bătuța“ a precizat edilul.
Despre Măsura 125
Se impun câteva precizări despre acest „instrument“ de finanțare european care prin care s-a făcut lucrarea din Bârzava. Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii“ se încadrează în Axa I – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii compe­­titivităţii sectorului agricol şi forestier.
Măsura cuprinde trei submăsuri pentru care obiectivele specifice se detaliază mai jos, după cum urmează: I. Submăsura 125a „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii (proiecte pentru „Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare” şi „Infrastructura agricolă de acces“); II. Submăsura 125b „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii“; III. Submăsura 125c „Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor“. Contribuţia Guvernului României – 20% şi contribuţia Uniunii Europene – 80% din totalul fondurilor alocate acestei măsuri de investiţii.
Recepţia la terminarea lucrărilor
După cum ne precizau reprezentanții administrației din Bârzava, recepția lucrărilor făcută recent, adică vinerea trecută – după finalizarea operațiunile de evaluare obligatorie, realizate de toți factorii necesari – a fost un moment deosebit, posibilitatea utilizării acestui traseu fiind așteptat de toți cei implicați în activitatea agricolă a comunei.
Unul din obiectivele importante ale lucrării, podul peste Valea Monoroștia este punctul de referință al lucrării, scutind localnicii de multe probleme și atunci când vremea este excesiv de ploioasă.

Recomandările redacției