Conform stipulărilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente (și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991) – publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 267, din 13 mai 2013 – este obligatoriu ca până la data de întâi martie curent să se facă toate demersurile pentru a se putea închiria sau concesiona deținătorilor de animale din comună suprafețele de pășune deținute în domeniul public sau privat al comunei.
După cum ne spunea Ion Micurescu, primarul comunei Bata „pentru aplicarea acestei ordonanțe s-au emis Normele metodologice 1064/2013 care stabilesc tehnic cum se face această concesionare. Pentru comună există obligativitatea de a stabili capacitatea de pășunat iar Consiliul Județean trebuie să stabi­lească valoarea în lei pentru masa verde per tonă. La noi s-a făcut aceasta prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 2 din 30.01.2014, sta­bilindu-se un preț mediu pe tonă. În funcție de această valoare se stabilește prețul concesionării. În ultima ședință de Consiliu Local din februarie se va stabili prețul după aceste considerente, la care se adaugă și felul amplasamentului“.
La Bata, după cum ne preciza tot edilul comunei, „s-a constatat că încărcătura de animale pe suprafața de pășunat este dublă față de nor­mele existente și precizările existente în actele legislative precizate anterior“. Toate aceste aspecte duc la concluzia că pentru o bună gestionare a situației viitoare „va fi nevoie de o atmosferă de bună înțelegere și bună vecinătate. Vorbim de momente precum stabilirea locurilor de trecere a animalelor din și spre pășune, de exemplu“.
Din fericire, la Bata s-au finalizat parcelările și multe din aceste situații vor fi rezolvate mai ușor. „Trebuie să subliniez cu satisfacție că la Bata aceste operațiuni sunt oricum mai lesne de făcut pentru că sunt reali­zate în totalitate planurile parcelare pe toată suprafața de pajiști (fostele pășuni și fânețe). Așa se face că, de la întâi martie, toți crescătorii de animale de pe raza comunei Bata pot veni la Primărie pentru încheierea respectivelor contracte de concesionare ce se va face pe maxim cinci ani“ a fost precizarea de final a primarului Ion Micurescu vizavi de acest subiect.  (F.B.)

Recomandările redacției