În această perioadă, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor – CARP, pe scurt – analizează situaţia financiară a unităţii pentru anul precedent. În urma unei întâlniri avute cu economista Lidia Dan, președinta acestui așeză­mânt deosebit, domnia sa ne-a relevat, în premieră, câteva „secrete“ interne precum „dimensiunea“ feminină a ceea ce în­seamnă… ajutor reciproc; totul dedus din cifrele și observațiile directe a multor ani de experință. Și asta nu întâmplător, ci pentru că se apropie cu pași repezi luna lui… Mărțișor și Ziua Internațională a Femeii.

65% din membri sunt femei
„Putem spune că femeile creează primul loc din toate punctele de vedere – şi anume: din cei 17.000 de membri înscrişi, peste 11.000, adică aproape 65% sunt femei (mai precis 64,70%); ele se îngrijesc aproape în exclusivitate de rezolvarea problemelor apărute în viaţa de familie. Pe lângă aspectul evident că ele sunt cele care dau viaţă, tot ele se dovedesc a fi mai apoi «stâlpul»  familiei lor – fie ea familia directă ori cea extinsă (cu bunici, nepoți) – până la sfârșitul zilelor lor pe acest pământ. Cu foarte puține excepții, femeile sunt foarte bune administratoare a tot ceea ce este în jurul casei și familiei lor, pentru soți, copii, nepoți, bunici.
Experiența de viață eviden­țiază fără tăgadă aspectul – vorbim de societatea noastră și de generațiile care acum sunt în pensie, la vârsta pensio­nării sau în apropierea acestei vârste – că la dispariţia soțiilor lor, în puține cazuri soțul su­praviețuitor continuă să-şi rezolve problemele curente fără ajutor din afară. Așa se explică și faptul că bărbații au mult mai multă disponibilitate de a servi un meniu gătit la… Cantina CARP: din cei 90 de abonați, circa 80% sunt bărbaţi“  a  descris pe scurt preșe­dinta CARP câteva aspecte aparte, îndeobște trecute cu vederea.
Femeile, mai suferinde, însă
Statisticile evidențiază însă aspectul că sănătatea femeilor e mai afectată odată cu înaintarea în vârstă. „Mult mai multe fe­mei, poate și în urma multelor poveri purtate pe umerii lor în decursul vieţii, necesită tratamente și medicație constantă. Acest aspect se vede și din statisticile cabinetelor noastre de fizioterapie, stomatologie, tratamente la Băile Termale deoarece ponderea serviciilor medicale ori de terapie solicitate e pentru femei. Dar trebuie subliniat și aspectul că aici vin și mulți bunici și bu­nicuțe  însoțiți de nepoței, ambele categorii bucurându-se de beneficiile apei termale“.
„Albinuţele“ CARP-ului
Din datele operațiilor de toate felurile înregistrate zilnic în ca­drul CARP rezultă și un alt aspect. „Ne calcă pragul în medie 300-350 de membri, femeile fiind mereu cele care vin pentru a­chitarea obligaţiilor faţă de Casă. La dispoziţia lor stau câte­va angajate care dau dovadă de multă răbdare şi deschi­dere tocmai pentru a-i sprijini și a le rezolva problemele cu care aceștia vin.
Apoi, pentru încasările din  teren, avem 27 de angajaţi        (pensionari) din care… 27 sunt femei. Deci, nici după pensio­nare femeile nu rămân fără un job, asta în afara treburilor gospodăreşti. Putem spune cu simpatie și apreciere că sunt albinuţele CARP-ului: urcă şi co­boară etaje, bat la multe porţi tocmai pentru a face unele servicii și celor care nu pot veni la sediul Casei ca să-şi rezolve unele probleme“.
După Grădiniță… „taxa“ de student
Și nici după pensionare nu se termină responsabilitatea femei­lor. „După căsătoria copiilor, bunicile rămân să aibă grijă și de nepoţi. Foarte multe dintre membrele CARP își conduc – ani la rând, nepoţii la grădiniţă apoi la şcoală, fiind răspunzătoare și de meniul acestora. Mai mult chiar: sunt nenu­mă­rate cazuri în care, nepoții – vii­tori studenți, tot la ele apelează: foarte multe bunici membre CARP fac împrumuturi an de an pentru a plăti taxele de şcolarizare ale ne­poților ajunși… studenți!“ – ne mai spunea președinta CARP.
În loc de final…
„Am ținut să subliniem aceste aspecte aparte din activitatea noastră, privite și din alt unghi!  Asta deoarece a început luna lui… Mărțișor și am socotit că e bine ca, măcar din când în când – și mai ales acum la ceas de Primăvară, să ne aducem aminte de femeile din jurul nostru: de cele care ne-au dat viață, ne-au vegheat copilăria, adolescența și chiar maturitatea și care  nu contenesc să fie… îngerii noștri pă­zitori, atât cât le țin puterile; și să le urăm din tot sufletul: LA MULȚI ANI, DOAMNELOR!“ a încheiat relatarea președinta CARP, economista Lidia Dan, ea însăși mamă și, de câțiva ani, bunica a doi nepoți năzdrăvani care sunt centrul universului ei.

Recomandările redacției