centruSute de copii cu nevoi speciale din Arad vor beneficia de asistenţă şi vor învăţa în viitorul apropiat într-un centru modernizat şi dotat din bani europeni.
Ieri, la Consiliul Judeţean a fost parafat contractul de lucrări pentru extinderea şi reabilitarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din municipiu. Centrul a obţinut bani europeni prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru modernizare şi dotare cu echipamente specifice.
În luna august a anului 2011, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad a primit bani europeni prin POR 2007 – 2013, însă, din raţiuni birocratice, demersurile până la începerea achiziţiilor propriu-zise au fost tergiversate.
Proiectul de extindere şi moder­nizare a centrului şcolar situat       în muni­cipiu pe strada Gheorghe Doja be­neficiază de fonduri ne­rambursabile de peste 2,85 de mi­lioane de lei, valoarea totală a aces­- tuia fiind de peste 3,92 milioane de lei.
Centrul are de achitat o contribuţie de doar doi la sută din va­loarea totală a proiectului.
În cadrul unităţii sunt oferite servicii specializate de asistenţă şi educaţie pentru copiii şi elevii cu nevoi speciale din întreg judeţul Arad.
De investiţiile ce urmează să fie realizate vor beneficia direct un număr de 223 de elevi, precum şi personalul didactic. De asemenea, de condiţii îmbunătăţite vor mai avea parte peste 700 de elevi cu ce­rinţe educative speciale, integraţi în 25 de şcoli din judeţ.
„Contractul pentru realizarea lucrărilor de extindere şi reabili­tare este cel mai important, dar proiectul cuprinde şi dotarea cantinei, a dormitoarelor şi de altfel a tuturor spaţiilor din centru, cu mobilier. Cele mai multe contracte pentru investiţii înche­iate de noi au vizat lucrări în infrastructura rutieră şi în siste­- mul de sănătate. Avem însă şi această mică parte a învăţământului special, şi anume Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Arad. Ne bucurăm şi că firma care va realiza lucrările este din municipiul nostru şi sperăm că lucrările vor fi finalizate chiar îna­inte de termen“, a susţinut Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Jude­ţean Arad.
Lucrările din cadrul proiectului presupun reabilitarea clădirii cu remodularea spaţiilor interioare şi lucrări de rezistenţă, care să permită extinderea cu două etaje. Finisajele interioare vor asigura siguranţa în utilizare, confortul acustic, vizual, higrotermic pentru persoanelor cu handicap.
Circulaţiile vor permite depla­sarea în condiţii de maximă securitate – scările, pardoselile, uşile, fe­restrele vor fi adaptate nevoilor elevilor. Băile şi grupurile sanitare vor permite utilizarea obiectelor sanitare atât de către persoanele aflate în fotoliul rulant – băile la nivelul parterului – cât şi de către persoanele fără handicap locomo-tor.
La dormitoare şi camere multi­func­ţionale se vor realiza lucrări ast­fel încât aceastea să permită pă­- trunderea luminii în mod natural şi vede­rea spre exterior. De asemenea, instalaţiile electrice, termice şi sanitare vor fi înlocuite.
Copiii şcolarizaţi în cadrul Centru­lui Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, cu vârste între 3 şi 18 ani, au deficienţe mintale uşoare, moderate, grave şi severe, unii având şi deficienţe locomotorii.
Investiţiile în infrastructură vor duce la creşterea calităţii vieţii acestor copii imediat, precum şi pe termen lung, asta însemnând însuşirea unor deprinderi necesare pentru o viaţă independentă.
Durata proiectului se întinde pe o perioadă de 31 luni, termenul de realizare a lucrărilor fiind de 12 luni.

Recomandările redacției