Halmagiu scoala Halmagiu scoala 3 Halmagiu scoala 2 Halmagiu microbusePentru multe familii din Ţara Hălmagiului, evenimentul cel mai important al toamnei este începutul anului şcolar. Fie că vorbim despre părinţii care au copii de clasă pregătitoare sau de clasa I primară – pentru care emoţiile începutului şcolii sunt cât se poate de mari – fie că vorbim despre păşirea la gimnaziu sau în primul an de liceu, pentru toţi, ziua de 16 septembrie a însemnat un lucru deosebit. Tocmai pentru a veni în întâmpinarea cititorilor ziarului nostru din zona Hălmagiului, l-am rugat pe viceprimarul comunei, domnul Liviu Sircuţa, să ne însoţească într-o vizită la Grupul Şcolar „Moga Voievod” şi să ne informeze despre preocupările edililor comunei în vederea începerii noului an şcolar în condiţii cât mai bune. Vizita despre care vorbim am efectuat-o în cursul dimineţii zilei de vineri şi, în periplul nostru prin laboratoare şi prin sălile de clasă ne-a însoţit şi domnul profesor David, directorul instituţiei. „Suntem pregătiţi din toate punctele de vedere pentru începerea noului an şcolar – ne-a declarat domnul Liviu Sircuţa, viceprimarul comunei – corpurile de clădiri şcolare fiind igienizate sau modernizate atât pe interior, cât şi în ceea ce priveşte exteriorul acestora. Precum puteţi vedea şi dumneavoastră, există săli de clasă în care am înlocuit parchetul, am reparat uşile şi geamurile, le-am zugrăvit şi am recondiţionat mobilerul şcolar. În cazul altor săli de clasă, am achiziţionat mobilier şcolar nou, astfel că elevii şi profesorii noştri îşi vor putea desfăşura activitatea în condiţii deosebite. De fapt, preocuparea noastră pentru elevii şi pentru tinerii din comuna noastră este una deosebită, deoarece ei reprezintă viitorul nostru, al tuturor.” După cum puteţi constata şi din fotografiile alăturate, Liceul „Moga Voievod” este pregătit să-i întâmpine pe elevi şi pe profesori în condiţii cu totul deosebite. Iar informaţiile bune nu se opresc aici, deoarece o altă problemă discutată cu domnul viceprimar Liviu Sircuţa şi cu domnul director David a privit aprovizionarea cu combustibili a instituţiilor şcolare pentru asigurarea încălzirii pe perioada sezonului rece. Nici din acest punct de vedere nu sunt probleme deosebite „această aprovionare efectuându-se încă din vară. Mai mult, şcoala are şi o centrală nou-nouţă de încălzire, aşa că nu ne gândit să avem nici o problemă în ce priveşte căldura în sălile de clasă, în cancelarii sau în laboratoare.” O altă pro­blemă, deosebit de importantă pentru bunul mers al şcolii ţine de transportul elevilor pe tot parcursul anului şcolar. Şoferii au fost instruiţi cu privire la transportul elevilor la şcoală, traseele au fost definitivate, ca şi orarul de traseu, iar autovehiculele – microbuzele – sunt cu reviile tehnice la zi. Plecarea şi sosirea microbuzelor se va efectua din parcarea din faţa Primăriei comunei Hălmagiu. În finalul discuţiei noastre, domnul viceprimar ne-a mai informat că se aşteaptă sosirea buldoexcavatorului „care va fi aur-curat pentru gospodărirea comunei noastre, deoarece este prevăzut cu o gamă variată de accesorii. Îl vom utiliza atât la deszăpezirile din timpul iernii, cât şi la o serie de alte lucrări de gospodărie comunală de care avem atâta nevoie. Legat de aceasta, vom amenaja un şopron pe care-l vom folosi şi pentru protecţia buldoexcavatorului, dar şi pentru depozitarea lemnelor de foc pentru instituţia primăriei.”
Referitor la începerea noului an şcolar, părintele paroh Viorel Nan ne-a informat că Preafericitul Daniel, Patriarhul României, a transmis un mesaj elevilor şi părinţilor destinat special începerii noului an şcolar, mesaj care a fost citit la festivitatea deschiderii anului şcolar de la Hălmagiu şi pe care-l redăm în ceea ce urmează:„Educaţia copiilor şi a tinerilor trebuie să fie în permanenţă o prioritate naţională, întrucât fără educaţie o societate nu poate evolua nici social şi nici spiritual sau moral. Biserica Ortodoxă Română are legitimitate istorică în domeniul educaţiei, fiind prima instituţie a poporului român care a contribuit considerabil la organizarea şi dezvoltarea educaţiei şi a culturii naţionale. Primele şcoli şi tipografii din ţara noastră au fost înfiinţate de Biserică, iar primele opere cultural-artistice reprezentative au fost inspirate de credinţa cultivată de Biserică.  Şi astăzi, valorile educaţionale oferite de Biserică prin educaţia religioasă din şcoli sunt foarte necesare, mai ales în această perioadă de secularizare a societăţii româneşti, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline. Actul  educațional presupune implicare şi responsabilitate, corectitudine şi fidelitate faţă de idealurile unei educaţii integrale şi permanente. Nu pot fi înlocuite valorile constante ale educaţiei religioase, cu modele efemere ale umanismului autosuficient şi antireligios, pentru a susţine o pretinsă emancipare bazată pe vidul spiritual al secularizării, care provoacă în om un deficit de transcendenţă şi de umanitate. Educaţia religioasă şi morală îl învaţă pe copil şi pe tânăr iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, credinţa, speranţa şi solidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă de binefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfinţenia vieţii şi valoarea eternă a fiinţei umane. De aceea, conştiinţa creştină şi naţională ne îndeamnă să privim cu multă responsabilitate şi gravitate situaţia actuală a educaţiei, care înregis­trează o degradare progresivă a rezultatelor actului educaţional în rândul tinerilor şi plasează România între ţările europene cu un procent semnificativ de abandon şcolar şi delicvenţă juvenilă. În acest sens, este necesară o intensificare a conlucrării tuturor factorilor implicaţi în educaţie: statul, societatea civilă, părinţii, elevii şi dascălii, centrele eparhiale şi parohiile, pentru a reduce efectele negative ale crizei contemporane şi pentru a promova principii educaţionale sănătoase, astfel încât educaţia să devină o prioritate naţională constantă, o bază solidă a evoluţiei noastre spre un viitor mai bun. Începutul unui nou an şcolar, pe lângă momentul festiv şi al bucuriei că o nouă generaţie păşeşte pentru prima dată pragul şcolii, ne reaminteşte că educaţia este un drept fundamental al societăţii contemporane, care trebuie însă protejat şi promovat, pentru a oferi copiilor imaginea frumoasă a şcolii româ­neşti, pentru a reda profesorilor prestigiul şi demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinţilor încrederea că nu există investiţie mai mare pentru viitorul copiilor decât educaţia sănătoasă, ancorată în valorile eterne ale credinţei cultivate şi transmise. La început de nou an şcolar felicităm şi binecuvântăm pe toţi elevii şi profesorii şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Învăţătorul lumii, să caute cu milostivire asupra şcolarilor şi să le trimită în inimi, în minte şi în grai, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii, al cunoaşterii şi al ştiinţei, al cre­dinţei şi al evlaviei, dăruindu-le  lumina cunoștinţei Sale, spre dobândirea a toată învăţătura cea bună şi folositoare!”

Recomandările redacției