Întreprinzătorii arădeni pot participa la seminarii pe tema antreprenoriatului. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mij­locii din România – Filiala Arad, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universita­tea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Adhoc Conseils, Ente Acli Istruzione Professionale – EnAIP organizează la Mo­neasa, în perioada 26-30 iunie, Şcoala de Vară „Antreprenoriatul – o opţiune de carieră”. Aceasta se desfăşoară în cadrul proiectului „Academia de An­treprenoriat – de la idee la afacere!” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sec­torial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Evenimentul are ca obiec­tiv crearea unui cadru de dezbateri și discuții pe tema antreprenoriatului, prin seminarii, workshop-uri, sesiuni de prezentări cu participare a experțiilor din țară, cât și din străinătate.
În cadrul Școlii de Vară participă 40 de întreprinzători din Regiunea de Vest și Nord-Vest care au beneficiat până în prezent de servicii de consiliere sau au participat la cursuri în cadrul proiectului „Academia de antreprenoriat – de la idee la afacere”.

Recomandările redacției