Noi lucrări în cadrul Masterplanului pe apă-canal vor fi efec­tuate la Păuliș. Marţi, 6 sep- tembrie 2016, în cadrul Proiectului „Extinderea şi moderni­zarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad”, cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, al cărui beneficiar este Compania de Apă Arad are loc o nouă cuplare de conducte de apă potabilă.
Lucrarea este realizată în cadrul contractului CL9 „Reabili­tare şi extindere reţele de apă şi canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniş, Păuliş şi Lipova” și prevede reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie apă potabilă şi a celui de canalizare în cele cinci localităţi. Noua reţea, realizată de curând în cadrul va fi racordată la reţeaua existentă. Astfel, în 6 septembrie, în intervalul orar 08.00 – 18.00, se întrerupe parţial furnizarea de apă potabilă în localitatea Păuliş.
La reluarea furnizării apei potabile este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din localităţile men­ţionate. Compania de Apă recomandă utilizatorilor să nu folo- sească apa pentru consum şi în uz casnic, până la limpezirea ei completă şi să îşi asigure rezer­va minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada executării lucrărilor.
Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uza­tă.

Recomandările redacției