În ultimii ani, orașul Pecica a cunoscut o dezvoltare urbană deosebită, actuala administrație făcând eforturi constante de a atrage bani europeni prin care să facă din micul oraș din vestul țării chiar o… destinație de vacanță. În aceste eforturi se înscrie și asigurarea unui climat de liniște și sigurață, știut fiind că prin Pecica trece și aglomeratul DN7 – prin care se face legătura cu Europa. În plus, în ultimii ani, de când s-a dat în folosință noul pod peste Mureș de la Pecica, orașul a devenit chiar o mică „placă turnantă“ spre zona de sud-vest a județului Arad, respectiv spre județul vecin, Timiș.
Despre ședința de bilanț a Poliției Locale
În această ordine de idei, este semnificativă și extrem de revelatoare activitatea Poliției Locale Pecica, serviciu aflat în subordinea Primăriei orașului. Acest serviciu și-a făcut marți bilanțul activității pe anul trecut, rezultatele înregistrate la unele capitole evidețiind schimbările de care am amintit.
La ședința în cauză au participat, după cum ne preciza Pavel Sinka, consilier pentru comunicare în cadrul Primăriei Orașului Pecica, reprezentanți ai administrației locale – primarul Petru Antal, viceprimarul Miodrag Stanoiov, membri ai Consiliului Local Pecica, dar și comandantul Postului de Poliție al orașului și cel al șefului Grupei de Jandarmi Supraveghere și Ordine Publică Pecica.
Mai trebuie spus că Poliția Locală Pecica este condusă de Constantin Chițescu și a început anul 2015 cu nouă polițiști locali, la care s-au adăugat – în partea a doua a anului, încă doi angajați. De asemenea, trebuie precizat că în 2015 a continuat și instruirea polițiștilor locali – trei agenți participând la cursul de inițiere pentru polițiștii locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere.
Cifre neașteptat de mari la unele activități
Revenind la bilanț, potrivit șefului de serviciu Constantin Chi­țescu „numărul reclamațiilor rezolvate în cursul anului 2015 a trecut de 160, fiind în creștere față de anii precedenți, când nu au depășit 100. • Numărul sancțiunilor contraven­ționale aplicate a fost, de ase­- menea, mai mare ca în 2014: 168 de sancțiuni în 2015, față de 127 de sancțiuni în anul precedent. • Cele mai multe amenzi, în total 130, au fost aplicate pentru încălcarea normelor legale privind cu­ră­țenia orașului  – neîntreținerea spațiului verde, depozitarea de diverse materiale și obiecte pe domeniul public etc. După o scădere în 2014, numărul sancțiunilor de acest gen a crescut anul trecut de… patru ori. •  Un număr de 10 sancțiuni s-au aplicat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. • Șap­te familii au primit amenzi pentru că nu au respectat Hotărârea Consiliului Local Pecica referitoare la obligati­vitatea montării burlanelor de scurgere a apei pluviale și cea referitoare la interzicerea montării ornamentelor meta­lice cu orice fel de simboluri pe acoperișurile, fațadele și jghea­burile locuințelor“.
Au fost și unele scăderi dar datorită unui alt gen de circumstanțe. „Odată cu inaugurarea Autostrăzii și reducerea traficului pe drumul național DN7, numărul de amenzi aplicate șoferilor de TIR care parchea­ză neregulamentar s-a înjumătățit: de la 54 de amenzi au ajuns la 21“ s-a mai preci­zat în bilanț
Participare activă la toate acțiunile comunității
A mai fost subliniat și aspectul participării angajaților Poliției Locale Pecica și la activitățile sociale ce presupun mari aglo­merări de oameni precum spectacolele în aer liber organizate cu ocazia unor sărbători tradiționale precum Zilele Orașului Pecica, ori a sărbătorilor satelor aparținătoare, de exemplu. „Poliţiştii locali au fost prezenţi la toate evenimentele mai mari din oraş și au efectuat zilnic patrule pentru a asigura ordinea şi liniştea publică. Pe timp de noapte au fost desfăşurate numeroase  acţiuni cu scopul de a preveni şi combate vandalismul, distrugerile ori furturile atât în Pecica cât şi în satele aparţinătoare Turnu și Sederhat;  adeseori aceste ac­țiuni au fost realizate în coo­perare cu Postul de Poliţie al oraşului Pecica“ s-a mai precizat în cadrul ședinței de bilanț a Poliției Locale Pecica.
 (F.B.)

Recomandările redacției