După o perioadă de încercări de constituire pe noua formulă, camerele agricole intră în reorganizare, după noua legislaţie. Pentru început se constituie Comitetul Judeţean de Iniţiativă pentru formarea Camerei Agricole a Judeţului Arad, şedinţa de constituire urmând să aibă loc chiar astăzi, la Instituţia Prefectului.
Şedinţa se va desfăşura în virtutea atribuţiilor conferite de Legea 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 58/12.06.2013. Până la acest moment, formele asociative din domeniile agriculturii şi conexe care activează în judeţul Arad s-au putut înscrie la Prefectură pentru a face parte din Comitetul de Iniţiativă. Comitetul de Iniţiativă va avea maximum 11 membri printre care: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în persoana directorului Direcţiei pentru Agricultură Arad, un reprezentant al Instituţiei Prefectului, un reprezentant al Consiliului Judeţean, un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, respectiv şapte reprezentanţi propuşi de formele asociative.
Comitetul Judeţean de Iniţiativă are principala atribuţie de a organiza ale­gerile pentru Camera Agricolă Jude­ţeană. Potrivit noilor prevederi legis­- lative, camerele agricole nu vor mai fi „instituții private de interes public”, ci „organizaţii autonome, deschise, neguvernamentale, apolitice, fără scop pa­trimonial, cu personalitate juridică, de utilitate publică”. Statutul de utilitate publică va fi acordat însă după ce camerele agricole vor dobândi perso­nalitate juridică. În noua structură, membri ai camerei pot fi: individuali – fermieri persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi în agricultură şi conexe; medicii veterinari, şi asociațiile profesionale din domeniul agricol şi conexe, precum şi grupuri de producători; patronate și sindicate din domeniul agricol; cooperative agricole; ocoale silvice ale proprietarilor de păduri si ale composesoratelor; colegiul medicilor veterinari; instituții de învățământ şi cercetare agricolă.
Noua lege prevede ca responsabi­lităţile camerelor agricole judeţene constă, în principal, în oferirea de asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene, organizarea de activităţi de po­pu­- larizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, ex­po­- ziţii şi festivaluri. De asemenea, camerele agricole vor asigura asistenţa tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi agricole şi conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor.

Recomandările redacției