Interviu cu Pavel Cialma, primarul comunei Cărand

primar CarandDeşi nu se află la primul său mandat, deşi are o serie de realizări notabile la activ, primarul comunei Cărand, Pavel Cialma ne spunea recent că abia în ultima perioadă s-au mai aşezat lucrurile în Primărie.
Ca necesară paranteză, precizăm că administrativ comuna Cărand are două sate: Cărand – sat reşedinţă de comună situat la o distanţă de 92 km faţă de municipiul Arad şi satul Seliştea. Istoric, cele două sate au o vechime de jumătate de mileniu: prima atestare documentară a localităţii Cărand datează din anul 1429 iar a satului Seliştea din anul 1552. Populaţia comunei este în jurul 1.320 locuitori din care 90% sunt români, alături de procente diverse de maghiari, slovaci, romi.
Discuţia cu edilul din Cărand a demarat, fireşte, cu o scurtă prezentare a situaţiei actuale.
primar si vice Carand– Am înţeles că, în sfârşit, s-a format o echipă bună la conducerea comunei; aşa este?
– Se poate spune şi aşa. Nu pot decât să mă bucur că la noi în Primărie s-au mai limpezit apele. Avem, în sfârşit, la noi în comună, o echipă bună, unită şi eficientă: între mine şi actualul viceprimar Costuţ Gligor există o cola­borare constructivă. Chiar dacă avem opţiuni politice diferite, la Primărie fa­cem politica cetăţeanului: orice decizie trebuie luată la nivel de Primărie o discutăm mai întâi împreună. De asemenea, întotdeauna ne facem în comun programul pentru ziua următoare: viceprimarul trebuie să fie – în principiu – cel mai mult pe teren; el trebuie să fie gospodarul comunei: să vadă tot ce este pe teren, să fie atent la toate problemele ce apar. Faptul că în sfârşit la Primărie este o bună colaborare între primar şi vice a adus mulţumire şi cetăţenilor comunei – din ambele sate, mai ales că încet-încet se şi vede: se leagă unele acţiuni şi se realizează obiective.
– Să trecem atunci la situaţiile concrete. Cum aţi încheiat 2012?
– Să ştiţi că pot spune că anul 2012 l-am încheiat cu bine. Ne-am întins cât ne-a fost palpuma – cum se zice: am    realizat în mare ce ne-am propus şi… nu avem datorii – aspect ce ne bucură; deci a fost un an bun.
– Care au fost lucrările realizate?
– Păi, sunt câteva: am făcut circa     2.000 mp de trotuare – realizate cu pavele, atât în Cărand cât şi în Selişte. Am făcut reparaţii la Căminele Culturale din Cărand şi Selişte. Nu pot să nu amin­tesc despre decolmatările făcute la canalele de scurgere a apei de pe terenurile agricole dar şi despre reparaţiile curente realizate. Am ajutat toate bisericile – indiferent de confesiune, cu diferite sume de bani, în limita posibilităţilor bugetului. Am asigurat cele două şcoli şi Primăria cu lemne de foc şi pentru încălzire – care au încălzire termică.
– Ce planuri aveţi pentru 2013?
– Pentru acest an avem trei obiective de atins: vrem să rezolvăm instalaţia de tratare a apei potabile – la care avem şi licitaţia făcută. Continuăm ce am început în anul 2012, cu pavajele, acum lucrându-se în satul Selişte după care se va continua iar la Cărand. Se va moderniza peste un kilometru de drum, prin asfaltare, în Cărand şi Selişte. Tot în acest an vom moderniza drumurile agricole prin pietruire pe o lungime de 1,5 km în ambele sate. Intenţionăm, de asemenea, să refacem şarpanta la Şcoala Gimnazială cu clasele V-VIII din Cărand – deşi ar necesita chiar o re­paraţie generală, dacă s-ar putea.
– Despre atragerea de investiţii ce ne spuneţi?
– Tocmai că avem în vedere şi acest aspect. Astfel, avem unele iniţiative pentru atragerea unor investitori interesaţi de această zonă. Le punem la dispoziţie o suprafaţă de circa 100 ha de teren care beneficiază de toate utilităţile: apă, drum, curent etc.
– Care este situaţia suprafeţelor împădurite pe care le aveţi?
– Avem – este drept – 752 ha de pădure şi am dat-o în administrarea Ocolului Silvic „Dumbrava“ din Beliu care este privat. Dar am văzut că nu este ceva în regulă: noi ne trezim că suntem numai proprietari, în rest… zero. Aşa că vom face şi noi ce fac alţi omologi       de-ai noştri, de la alte primării: Ocolul va rămâne doar prestator de servicii, ca pază, marcări şi mai vedem noi;  pentru că unele primării au înregistrat în acest fel unele benficii; noi suntem însă la zero, deci trebuie schimbat ceva.

Recomandările redacției