evaluariSimularea examenelor naţionale din anul şcolar 2012 – 2013 face parte din măsurile concrete menite să monitori­zeze, să aprecieze şi să îmbunătăţească stadiul pregătirii viitorilor absolvenţi de şcoală generală, respectiv liceu, pentru examenele oficiale din 2013. Prin aceste simulări, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad încearcă conştientizarea elevilor şi corectarea atitudinii lor faţă de învăţare, în general, şi faţă de pre­gătirea examenelor, în particular.
De asemenea, s-a urmărit verificarea unităţilor de învăţământ, în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor proprii de îmbunătăţire a pregătirii viitorilor absolvenţi, asumate la începutul anului şcolar 2012 – 2013.
Simularea examenului de bacalaureat a elevilor absolvenţi de clasa a XII-a s-a organizat în perioada 13.02 – 27.03.2013, iar simularea evaluării naţionale a elevilor absolvenţi de clasa a VIII-a se organizează în perioada 13.02 – 7.05.2013 la următoarele şcoli gimnaziale sau licee: Şcolile gimnaziale din Şeitin, Bocsig, Craiva, Felnac, Covă­sânţ, Hăşmaş, Pilu, Agrişu Mare, Tauţ, Şimand; Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica, Liceul de Artă Sabin Drăgoi din Arad, Liceul Tehnologic Vasile Juncu din Miniş, Liceul Tehnologic din Beliu şi Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului din Arad, la care se mai adaugă, la cerea lor, şcolile gimnaziale din localităţile Zerind şi Satu Nou.
Cele mai multe note au fost de 1
Deşi bacalaureatul bate la uşă, iar în mod normal simulările trebuiau să îi prindă pregătiţi pe elevi, notele obţinute de aceştia îi contrazic. Cele mai multe note au fost de 1, în număr de 267. Au fost obţinute doar opt note de 9 şi doi elevi au reuşit performanţa maximă de a lua nota 10. „Se confirmă din nou că cea mai dificilă probă pentru elevi este Matematica, indiferent de nivel, materie la care elevii au luat 144 note de 1. S-a mai constatat că repartiţia notelor nu respectă deloc legea repartiţiei normale, iar numărul notelor mai mici decât 5 este extrem de mare“, a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
Conducerea ISJ a mai constatat că elevii şi profesorii apreciază diferit gradul de dificultate a probelor şi a subiectelor de examen. Elevii cu rezultatele inacceptabile au probleme de natură atitudinală: nu apreciază, sau apreciază greşit importanţa şi miza examenelor. „Curriculumul actual este, în continuare, supraîncărcat, neatractiv şi greoi pentru un număr foarte mare de elevi, care întâm­pină dificultăţi serioase în lectura, prelucrarea şi înţelegerea textului (literar sau cotidian), nu au formate deprinderile de învăţare şi de muncă independent. Participa­rea la orele suplimentare, orga­nizate în şcoală, nu constituie o soluţie de îmbunătăţire, pentru că nu numărul insuficient de ore este cauza principală a rezultatelor slabe“, mai susţine Mladin.
ISJ Arad recomandă unităţilor de învăţământ folosirea mai eficientă a timpului destinat învăţării, esenţializarea conţinuturilor, rezumarea şi organizarea cunoştinţelor, precum şi prelucrarea textelor la toate disciplinele şcolare, folosind toate valenţele educaţionale ale textului. Se mai recomandă adaptarea stilului şi a tehnicilor de predare la nivelul elevilor şi la capacităţile acestora, începerea pregătirii examenelor deja de la intrarea în ciclul respectiv (cl. a V-a şi a IX-a) şi intensificarea învăţării, în ultima perioadă înaintea examenelor.

Recomandările redacției