Complexul Muzeal Arad a avut şi are şansa de a încorpora în sfera sa de activitate specialişti de înaltă ţinută profesională şi mo­rală, oameni care dau strălucire şi faimă instituţiei muzeale, atât în ţară cât şi în Europa şi în lume.
Unul dintre aceşti profesionişti este, indubitabil, şi Elena Rodica Colta, specialist în etnologie şi folclor.
Întrucât dr. Elena Rodica Colta şi-a desfăşurat activitatea de etnolog decenii întregi  la Complexul Muzeal Arad, instituţia i-a oferit o surpriză inedită şi imensă, editând o carte în onoarea ei. Cartea este publicată sub genericul Studii şi Comunicări şi se intitulează „In Honorem Elena Rodica Colta la 65 de ani“.
Volumul, apărut la Editura Gutenberg Univers, Arad, 2017, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Arad, a avut lansarea miercuri, 21 februarie a.c. la Sala de Expoziţii „Ovidiu Maitec“ a Complexului Muzeal Arad, în faţa unui public select, avizat.
Cartea şi personalitatea dr. Elena Rodica Colta au fost prezentate de Peter Hugel, directorul Complexului Muzeal Arad (totodată moderatorul manifestării), Claudia Boghicevici, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Bibliotecii Judeţene A.D. Xenopol Arad şi dr. Felicia-Aneta Oarcea, coordonatoarea cărţii „In Honorem Elena Rodica Colta la 65 de ani“.
La această manifestare au fost prezenţi şi doi muzeografi de la Muzeul din Bekescsaba-Ungaria, care au ţinut să o felicite personal pe Elena Rodica Colta.
Vădit emoţionată, etnologul Elena Rodica Colta a mulţumit celor prezenţi pentru urările şi felicitările primite, declarând că se simte onorată de o prezenţă atât de selectă.
Iată o scurtă prezentare a Elenei Rodica Colta, făcută de coordonatoarea cărţii, dr. Felicia-Aneta Oarcea, muzeograf la Complexul Muzeal Arad: „Gândurile despre parcursul şi popasurile făcute de Elena Rodica Colta până la vârsta de 65 de ani au prins contur odată cu dorinţa de a decripta mai atent universul preocupărilor ei. Clădit cu multă trudă şi perseverenţă, puternic ancorat în sistemul valorilor fundamentale, îţi creează sentimentul stabilităţii şi perenităţii. Profundele lui conotaţii care fac apel la formele pure ale existenţei umanităţii, ne transpun în lumea satelor şi civilizaţiilor de odinioară. Spectacolul regizat cu măiestrie stâr­- neşte curiozitatea oricărui ne­iniţiat. Propriul univers şi l-a creat progresiv, respectând cu sfinţenie principiile profesionalismului cultural.
A îmbrăţişat fără rezerve, îndemnul lui Friederich Schille: «Trăieşte cu epoca ta, dar nu fii creaţia ei; munceşte pentru contemporanii tăi, dar fii pentru ei ceea ce ei au nevoie şi nu ceea ce ei laud㻓.
La sfârşitul manifestării, Elena Rodica Colta s-a întreţinut amical cu asistenţa, la un pahar de vin roşu.

Recomandările redacției