Untitled-1Conform Agenţiei Naţionale de Integritate, dr. Laura Nicolescu, directoarea Direcţiei de Sănătate Publică Arad, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 1 septembrie  2010 – 20 martie 2013, întrucât  a deținut, simultan, atât funcția de consilier la Compartimentul de Asistență Medicală și Programe de Sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, cât și funcția de medic specialist în cadrul S.C. Tera­peutica S.A., încălcând, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
Persoanele găsite incompatibile au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Toate persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Directorul DSP poate ataca decizia în instanţă. Dacă, însă, decizia ANI rămâne definitivă, „persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului”, conform ANI.
Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
„Plângerea este făcută de către Gabriela Ţârle în data de 17.09.2012. O voi ataca în instanţă, fără nici un fel de pro­bleme. Până la soluţionarea cazului voi ocupa în continuare funcţia de director“, ne-a declarat dr. Laura Nicolescu.

Recomandările redacției