Intrarea trupelor române în Arad la jumătatea lunii mai a anului 1919 s-a desfăşurat în mod paşnic şi chiar ceremonios. Deja la intrarea în oraş, trupele au fost aşteptate de ispravnicul dr. Silvestru, în numele prefectului Marşieu, care nu se afla în localitate. La ora 11, primele patrule au ocupat capul podului care ducea în cetate. Apoi grosul trupelor, comandate de colonelul Pirici, au apărut la ora 12. Ele au fost întâmpinate în piaţa din faţa Primăriei de comisarul guvernului Ferdinand Gresn şi de primarul dr. Sárkányi.
În absenţa prefectului, s-a constituit un comitet de întâmpinare, din care au făcut parte avocaţii dr. Sever Ispravnic, dr. Teodor Papp şi dr. Eugen Costina. Cu concursul autorităţilor militare franceze autorităţile locale au organizat o paradă militară iar apoi Regimentul 6 Vânători a intrat dinspre Curtici, pe drumul care avea să îi poarte numele, Calea 6 Vânători, avându-l în frunte pe colonelul Pirici. Dr. Sever Ispravnic a adresat cuvintele de întâmpinare, binecuvântând armata română: „Astăzi îşi primeşte acest Arad, răsplata credinţei sale într-un ideal. Aceasta este ziua cea mare, în care viteaza armată română, în numele lumii civilizate, înfăptuieşte idealul unirii noastre cu românii de pretutindeni”.
În acele momente, studenţii Institutului Teologic-Pedagogic fluturau cele două steaguri, iar mulţimea adunată a întâmpinat armata cu flori şi urale. Pe toate instituţiile a fost arborat tricolorul românesc. La sosirea armatei în faţa primăriei, au fost adresate cuvinte de bun venit din partea autorităţilor locale. Momentul a însemnat începutul instaurării administraţiei româneşti. Primul care a salutat trupele a fost vicarul episcopal Mihail Păcăţianu, în numele episcopului român de Arad. În răspunsul său, colonelul Pirici a declarat că trupele sale nu au venit pentru a-i elibera pe români din robie, „căci românii din Arad prin munca şi luptele lor s-au liberat singuri”, ci numai pentru a uni sub acelaşi sceptru toate ţinuturile locuite de români.
După ce au cuvântat şi comisarul guvernului şi primarul, colonelul Pirici le-a răspuns astfel: „Am venit la Arad în numele regelui Ferdinand, regele tuturor românilor. Armata Română are ordinul să ocupe oraşul Arad. Armata Română a venit ca să apere oraşul. Fiţi convins că toate măsurile pe care le vom lua vor avea de scop numai interesele poporului, fără deosebire de confesiune şi naţionalitate.”
Apoi colonelul şi aghiotantul său, căpitanul Nicolau, au intrat în Primărie, unde au fost primiţi de toţi funcţionarii oraşului. El le-a cerut acestora să-şi continue fiecare activitatea la postul său, rostul armatei fiind doar acela de a menţine ordinea şi liniştea. A adăugat însă că de acum înainte trebuiau respectate interesele Statului Român, ale cărui ordonanţe şi măsuri vor fi aplicate. „Orice călcare a legii sau atentat contra statului român va fi pedepsit cu cea mai mare străjnicie.”
Răspunzând în numele funcţionarilor, primarul a promis că toţi vor susţine „cu toată puterea Armata Română în sarcina ei.” Într-un apel publicat ulterior, se repetau toate aceste lucruri, adăugân- du-se că aceia care se vor opune noii stări de fapt vor fi judecaţi după legea marţială română.
În Comunicatul Marelui Cartier General al Armatei Române din 18 mai, apărut în Drapelul din 11/24 mai 1919, se arăta: „Am respins numeroase atacuri date de inamic în tot lungul Tisei. La 17 mai am intrat în sfârşit în vechea cetate românească a Aradului. Oraşul era în sărbătoare, toată populaţia, fără deosebire de naţionalitate, a aclamat şi a acoperit cu flori trupele române.”
În acest fel, pe cale paşnică, importantul centru Arad, unde a fost pregătită intens de conducătorii românilor Unirea din 1918, a devenit parte a ţării. În ciuda tuturor mişcărilor revizioniste de mai târziu, el nu s-a mai desprins niciodată de atunci din România. Deşi avea o populaţie majoritar maghiară în acel moment, Aradul se afla într-un judeţ predominant românesc, ocuparea lui fiind aşadar pe deplin justificată.

Recomandările redacției